Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Místní ekonomiku si podle britské New Economics Foundation lze představit jako kyblík, do něhož ze zdrojů jako investice, přerozdělování daní nebo turistika přitékají finanční zdroje, z mnoha děr, ať už jde o importy zboží nebo odvody z něj ale zdroje zase odtékají. Jednou z podstatných děr, kudy peníze z regionu odchází, jsou platby za energie, ať už jde o nákup nafty nebo platby elektrárenským či uhelným firmám. Energetická soběstačnost je proto jedním ze základních pilířů fungujících místních ekonomik.

Jak občasník Chytrá energie uvedl již dříve, nové operační programy nabízejí výrazně méně financí pro obnovitelné zdroje a podporují méně technologií než ty stávající. Přesto i energeticky soběstačné obce v nich mohou najít finanční zdroje pro část svých plánů.

V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) mohou občané, fyzické osoby získat prostředky na výměnu kotlů na uhlí. Kotle na obnovitelné zdroje by měly být při výměnách zvýhodněny. Tyto „kotlíkové dotace“ budou v rámci grantových programů rozdělovat kraje nebo obce, nabízí se tak příležitost koordinovat výměnný program kotlů s investicí místního zemědělského nebo lesnického podniku do zpracování biomasy, kterou podpoří Program rozvoje venkova.

Biomasové kotle podpoří OPŽP v rámci úspor energie ve veřejných budovách, stejně jako Integrovaný regionální operační program při úsporách v bytových domech. Další šancí pro místní biomasu je výměna zdrojů ve výtopnách tepelných soustav. Podporovat je bude Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – pokud jsou ve vlastnictví firem, včetně městských – a OPŽP tam, kde jsou v obecním vlastnictví. Oba programy podpoří jednak samotnou výměnu kotlů, jednak investice do úspor energie a rozšiřování tepelných soustav.

Bioplynové stanice ve vlastnictví obcí i firem podpoří OPŽP v rámci podpory energetického využívání komunálního odpadu. Vzhledem k podpoře pro separovaný sběr a svoz komunálního bioodpadu a odpadu z restaurací a dotřiďování směsného odpadu je vhodné uvažovat o celém řetězci nakládání s bioodpadem, kdy obec využije veškeré jeho zdroje na svém území. OPPIK pak nabízí možnost podpořit vyvedení bioplynu do vzdálené kogenerační stanice a vyrábět tak elektřinu a zároveň teplo přímo v místě, kde se spotřebovává.

V současné době je vyjednávání o všech operačních programech zastaveno z důvodu napadení služebního zákona u Ústavního soudu. Evropská komise chce mít jistotu, že úřednický aparát, který má přes 500 miliard Kč do roku 2020 rozdělit, bude kvalitní a stabilní. Bližší informace k čerpání a první výzvy tak budou k dispozici nejdříve během léta 2015.

Obce a místní akční skupiny, které mají zájem zlepšovat svou energetickou soběstačnost, najdou nově pomoc u organizací CEE Bankwatch Network a Veronica. Ty spustily společnou sérii seminářů na téma odolné a energeticky soběstačné obce a regiony. Představují zároveň koncept místní odolnosti, „houževnatosti“ regionů v podmínkách změny klimatu a proměny energetického systému a zároveň příležitosti pro financování z evropských fondů. Máte-li zájem o takový seminář nebo další informace o fondech EU v energetice i u vás, ozvěte se na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ondřej Pašek, Centrum pro dopravu a energetiku

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla