Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Jedním z legislativních návrhů, které v důsledku předčasného konce Poslanecké sněmovny spadly pod stůl, byla novela čerstvé vyhlášky k energetickému štítkování domů. Pravidla pro průkazy energetické náročnosti budov tak zůstávají v platnosti v podobě, která byla publikována v dubnu 2013. Patrně nejvýznamnějším ustanovením je povinnost předkládat průkaz energetické náročnosti budovy, která platí pro všechny prodejce a pronajímatele nemovitostí.

Z pohledu zájemců o koupi nebo pronájem domu či bytu je průkaz velmi užitečnou pomůckou ke snížení nákladů na bydlení. Odlišnost mezi dvěma domy totiž nemusí být na první pohled patrná, ale rozdíl v ročních nákladech na vytápění domácnosti se i při stejném chování uživatelů může dostat přes deset tisíc korun. Průkaz energetické náročnosti budovy je výborným vodítkem, ze kterého se dá poznat, kdy je označení „úsporný“ nebo „nízkoenergetický“ pouhým reklamním tahem a kdy reálně popisuje kvalitu budovy.

Zejména v případě rodinných domů je patrně nejzajímavějším údajem z průkazu energetické náročnosti celková spotřeba, kterou najdete pod barevnými šipkami v poli s označením „Hodnoty pro celou budovu MWh/rok“. Jedná se o celoroční spotřebu při normovaném rozdílu mezi venkovní a vnitřní teplotou. Po rozdělení této hodnoty podle struktury spotřebovaných paliv a elektřiny, která je uvedena na zadní straně průkazu, a vynásobení jejich cenami získáme průměrnou roční částku, již v domě zaplatíme.

Podrobné vysvětlivky k jednotlivým částem průkazu jsou k dispozici na www.prukaznadum.cz a přehled rad, jak doma snížit spotřebu, na www.nechciplatit.cz.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla