Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V pracovní verzi příštího Operačního programu Životní prostředí se objevila nová prioritní osa 5  - Energetické úspory. Tato priorita, po níž zástupci nevládních organizací dlouho volali, bude podporovat zlepšení tepelných vlastností budov, využití obnovitelných zdrojů na vytápění a snížení spotřeby elektřiny v budovách i ve veřejném osvětlení. Snižování stále velmi vysoké spotřeby energie tak konečně získalo pozornost, kterou si zaslouží. Vyčlenění samostatné priority je ale jen první krok na cestě k plnému využití potenciálu úspor energie.

Kromě požadavku na samostatnou prioritu pro úspory energie akceptovalo ministerstvo také řadu dalších připomínek nevládních organizací. Oproti původním plánům nebudou evropské fondy v příštím období financovat výrobu biopaliv a naopak podpoří čistírny odpadních vod i v nejmenších obcích. Řada problémů nicméně zůstává, nejpalčivější je snaha i nadále financovat výstavbu spaloven odpadu, i přes to, že jsou doslova propadákem současného kola – nepodařilo se na ně vyčerpat jedinou korunu.

Podmínkou využití vysokého potenciálu úspor tepla v budovách je dostatečná míra financování. Nevládní organizace prosazují, aby bylo na opatření ve veřejných i obytných budovách vyčleněno z evropských fondů 10 miliard ročně. V odhadu potřebných financí se shodujeme s výpočtem společnosti Porsenna, že pro dosažení ekonomického potenciálu úspor v obytných budovách bude zapotřebí zhruba 500 mld. Kč do roku 2030. Při 25 % podílu veřejných financí jde ročně o 7,81 miliard. Podobné údaje uvedl na konferenci Trendy evropské energetiky také náměstek ministra životního prostředí Tomáš Podivínský, podle nějž je jen v sektoru bydlení absorpční kapacita veřejných investic do úspor až 250 miliard Kč v průběhu 30 až 40 let, tedy kolem 8 miliard ročně. Při stávající rekordně nízké ceně emisních povolenek, které financují program Nová zelená úsporám, je stále jasnější, že právě evropské fondy jsou vhodným zdrojem těchto financí.

Druhou nutnou podmínkou pro energetické renovace budov je stanovení správných a přísných kritérií. Nedostatečné požadavky na zateplení u projektů financovaných z evropských fondů kritizoval nedávno i Evropský účetní dvůr. Podle jeho zjištění i v České republice „byla potřeba renovovat veřejné budovy důležitějším kritériem než energetická účinnost.“ Kritéria je třeba nastavit tak, aby nutila příjemce dosáhnout vyšších tepelně-technických parametrů, než jaké požadují současné stavební normy. Příklady známé z praxe, třeba rekonstrukce školy v Praze Slivenci, dokazují, že jde spotřebu energie srazit až o 89 %. Příjemci, kteří zvolí vyšší míru úspor energie a instalují navíc obnovitelné zdroje energie, by měli získat motivační prémii.


Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla