Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Jaroslav  Maroušek

Jaroslav Maroušek

předseda správní rady, SEVEn

„Slovo chytrá působí v češtině trochu nabubřele, ale po přečtení několika kapitol jsem připustil, že si takový titul zaslouží. Nepřesvědčily mne tolik pasáže o rozvoji obnovitelných zdrojů, návrhy decentralizace či důraz na inovace, ačkoli i v nich najdeme dobré nápady. Největším přínosem je posun od energetických zdrojů ke spotřebě a užití energie. Zdánlivě jednoduché, přesto téměř převratné. Samotné zdroje bezprostředně většinou nepotřebujeme. Potřebujeme pouze energetické služby. Při jejich pořizování jsme neuvěřitelně neefektivní. Drtivá většina energie se nenávratně přemění na ztráty bez jakéhokoliv užitku. Přesto se všechny tradiční energetické koncepce snaží tyto ztráty zabezpečit dostatečnou dodávkou energie, namísto aby se zamyslely na smysluplností takového počínání. Tato ,chytrá’ koncepce konečně klade na roveň efektivnější nakládání s energií a pořizování zdrojů energie. Už při prvním prolistování vás zarazí, že o užití energie se v ní mluví víc, než byste v energetické koncepci čekali. Kromě akcentu na spotřebu a ztráty energie najdete v koncepci množství neotřelých a zajímavých návrhů, které zasluhují pozornost. Ne s každým z nich zcela souhlasím, jistě by leckteré části zasloužily dopracovat nebo pozměnit. Úplně nové pojetí energetické koncepce."

Celý text zde.

 

Jiří Beranovský

Jiří Beranovský

ředitel EkoWATT

„Tak jako slušný člověk pozdraví a nepohazuje odpadky na zem, tak má slušný stát zelenou energetickou politiku. Je přirozené, že energetická politika je zelená, protože energetika je bezesporu největší znečišťovatel životního prostředí. Je to prosté použití principu nedělat ostatním to, co se nelíbí nám samotným. Předložený alternativní návrh zelené energetické politiky tomuto principu odpovídá. Řeší politiku opravdu komplexně, neomezuje se na polemiku kolem dílčích problémů typu „jádro, nebo uhlí“. Takovýto nadhled v české energetické politice zcela chyběl.“

 

Libor Ambrozek

Libor Ambrozek

bývalý ministr životního prostředí

„Chytrá energie je opravdu skvělou výzvou politikům i průmyslníkům, aby se na naši energetiku dokázali podívat z jiného úhlu – nejen z hlediska produkce, ale především spotřeby – a aby se v klidu české kotliny nespokojili jen s ‚lenivým pokrokem‘. Publikace správně upozorňuje na možnosti, o kterých sice víme, ale které jsme dosud nevyužili. Využijme tedy těchto stránek k postupné proměně světa kolem nás.“

 

Petr Holub

Petr Holub

bývalý ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy, Ministerstvo životního prostředí

„Už dvacet let se u nás debatuje o tom, jak má vypadat zásobování elektřinou a teplem do budoucna. MŽP vždy poukazovalo na to, že musíme hledat řešení, které zajistí naše potřeby bez nadměrných ekologických škod. Takové, jež umožní razantně snížit uhlíkové emise a přitom přinese nové oživení těžbou postižených oblastí, takové, které sníží produkci radioaktivních odpadů a přitom povede k větší decentralizaci energetiky a osvobodí nás od rostoucího dovozu paliv. Ekologické organizace tady konkrétním a proveditelným návrhem potvrzují, že to jde. Určitě jej doporučuji k přečtení všem, kteří se energetikou zabývají

 

Martin Bursík

Martin Bursík

bývalý ministr životního prostředí

„Celé jedno století žilo lidstvo v přesvědčení, že růst ekonomiky musí být provázen růstem spotřeby energií. Zdroje ropy a uhlí byly považovány za levné a bezedné. Postavili jsme ekonomiku na neomezené spotřebě doprovázené ničením životního prostředí, zdraví a klimatu. Měli jsme za to, že to jinak nejde. V posledních desetiletích je však stále zřetelnější, že tato cesta vede lidstvo a naši planetu do záhuby. Proto je nové tisíciletí bodem obratu. Uvažování lidí o spotřebě, dopadech vlastního chování a možnostech udržitelného života pro další generace se radikálně mění. Stáváme se zodpovědnými. Během příštích čtyřiceti let chceme výrazně omezit emise skleníkových plynů a hledáme cesty, jak toho dosáhnout. Fosilní paliva nahrazujeme obnovitelnými zdroji a zároveň hledáme způsoby razantních úspor. Vize odklonu od fosilních paliv v perspektivě čtyřiceti let je realistická, budeme-li důslední. A to je to, oč tu běží. Většina lidí toto poselství chápe. Věřím, že také tato publikace pomůže získat této vizi další podporu.“

 

Bedřich Moldan

Bedřich Moldan

ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, senátor

„Energetická náročnost české ekonomiky je v mezinárodním srovnání stále neúnosně vysoká, ačkoliv klesá. V současnosti i do budoucna to znamená velkou zátěž životního prostředí, zejména v globálním měřítku v důsledku emisí skleníkových plynů, zátěž finanční způsobenou vysokými dovozy, a hrozbu pro energetickou bezpečnost. Radikální, ne jen současné pomalé snížení této náročnosti by proto mělo být jedním z imperativů ekonomické strategie naší země. Vítaným a důležitým příspěvkem k diskusi o energetické politice – která je přirozeně základní součástí širší strategie ekonomické – je materiál připravený na toto téma českými nevládními organizacemi. Jde o důkladnou studii zpracovanou na základě seriózních podkladů, která přináší řadu zásadních podnětů. Představuje mimořádně významný příspěvek do probíhající diskuse, jak svými závěry, tak věcností a celkově moderním přístupem. Jsem velmi rád, že tento text je na stole, v žádném případě nesmí zapadnout, nýbrž stát se součástí vážné a velmi potřebné diskuse. Autorům studie mohu k předloženému materiálu upřímně gratulovat.“

 

Petr Petržílek

Petr Petržílek

expert v oblasti životního prostředí, ČSSD

„Plán ekologických organizací je důležitý a zajímavý příspěvek k debatě o tom, jak v České republice snižovat emise skleníkových plynů. Na nejeden bod máme odlišný názor. Ale shodneme se, že čisté technologie a nová odvětví jsou velkou příležitostí pro naši ekonomiku. ČSSD chce povzbudit český průmysl a domácnosti při zavádění obnovitelných zdrojů, zvyšování ekologické účinnosti a v energetických úsporách prostřednictvím legislativních a ekonomických nástrojů. Sociální demokraté už předložili návrh zákona po vzoru britských labouristů, který by stanovil konkrétní rozvrh snižování emisí skleníkových plynů. Všechna podporovaná opatření vytvoří desetitisíce pracovních míst, hlavně v dělnických a inženýrských profesích. Předložený návrh ekologických organizací v tomto ohledu obsahuje řadu inspirativních návrhů, o které se můžeme opřít.“

e ani nelze realizovat bez předchozí širší odborné i politické diskuse. Nicméně přinejmenším jako inspiraci bych si dovolil tuto práci doporučit širokému spektru odborníků. Jakkoli můžeme snad polemizovat s detaily, v souhrnu jde nepochybně o krok správným směrem.“

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla