Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Zelená energie

Oblíbeným argumentem odpůrců obnovitelných zdrojů je to, že výkyvy v dodávkách „zeleného“ proudu narušují stabilitu energetické sítě a mohou způsobit tzv. blackout. Z nejnovějších statistik vyplývá, že mezi podílem obnovitelné elektřiny v síti a výpadky v dodávkách žádná souvislost neexistuje.

Slunce nám posílá energii zadarmo – ale jen ve dne a jen tehdy, pokud se nezatáhne obloha. Překonat nesoulad mezi tím, jak svítí Slunce a tím, kdy elektřinu potřebujeme, je jednou z největších technologických výzev. Zatím je to tak, že solární kolektory vyrábějí nejvíc proudu v poledne, kdy bývá intenzita slunečního záření nejvyšší, ale poptávka po elektřině naopak poměrně slabá. Další rozvoj solární energetiky tedy vyžaduje zařízení, které dokáže vyrobenou elektřinu uchovat a uvolnit ji v době energetické špičky.

Už druhým rokem běží v Německu program, který podporuje vybavení malých solárních elektráren akumulačními zásobníky. Tak zvaná „Energiewende“ tak vstupuje do další fáze: majitelé rodinných domů a drobní živnostníci si mohou elektřinu získanou střešními fotovoltaickými panely nejen vyrábět, ale i skladovat a spotřebovávat podle toho, jak potřebují. Tím se jim otevírá cesta k energetické nezávislosti.

Bioplyn se považuje za obnovitelný zdroj energie, způsob jeho získávání je však v mnohém problematický. Bioplynové stanice většinou zpracovávají kejdu a další odpad z živočišné výroby, což nepřímo podporuje průmyslové velkochovy zvířat. Další hlavní surovinou je kukuřice, speciálně šlechtěná pro energetické využití. Kvůli státní podpoře biopaliv pěstování této kukuřice značně narostlo, což má za následek zvýšené nasazení chemických postřiků, vyčerpávání půdy, její erozi a ztrátu biodiverzity. Je proto nanejvýš žádoucí hledat další energeticky využitelné plodiny, jejichž pěstování by bylo ekologicky přijatelné a zároveň vneslo do krajiny potřebnou pestrost.

Solární elektrárny nefungují, když nesvítí slunce, větrné zas tehdy, když nefouká.  Svýcarská firma Anerdgy chystá řešení: solárně-větrnou elektrárnu, kterou bude možné umístit na střechu budovy. Převratná technologie se jmenuje Windrail a její autor a zakladatel Anerdgy Sven Kohler ji chce uvést na trh příští rok. V ideálním případě má zařízení pracovat 330 dnů v roce, v nejhorším pak 220.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla