Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Zelená energie

Na českém finančním trhu se objevil první investiční fond, který se orientuje na obnovitelné zdroje energie. Jmenuje se Nova Green Energy a stojí za ním slovenská finanční společnost Arca Capital. Investorům slibuje výnos 7-9 procent ročně.

V současnosti podle aktualizovaných údajů Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) existuje na 6,5 milionů přímých i nepřímých pracovních míst v oblasti obnovitelných zdrojů energií.. Dřívější globální odhad pracovních míst byl 2,3 milionů v roce 2008 (Program OSN pro životní prostředí) a v roce 2012 se odhadovalo 5 milionů pracovních míst (Mezinárodní organizace práce). I když tyto odhady naznačují silný nárůst zaměstnanosti v odvětví obnovitelných zdrojů, čísla také představují postupné úsilí rozšířit sběr dat v jednotlivých zemích a odvětvích, jak píší hlavní výzkumník z Worldwatch Michael Renner, Rabia Ferroukhi z IRENA, a Arslan Khalid a Alvaro Lopez-Peña v posledním vydání Vital Signs Online vydaném Worldwatch Institute.

Německá přeměna energetiky na systém postavený na obnovitelných zdrojích neznamená jen vládní plány na výstavbu mořských větrných parků a vysokokapacitních vedení pro přenos elektřiny ze severu na jih. Souběžně probíhá proměna zdola, kdy se dosavadní zákazníci stávají zároveň vlastníky obnovitelných zdrojů, tedy výrobci elektřiny.

Oblíbeným argumentem odpůrců obnovitelných zdrojů je to, že výkyvy v dodávkách „zeleného“ proudu narušují stabilitu energetické sítě a mohou způsobit tzv. blackout. Z nejnovějších statistik vyplývá, že mezi podílem obnovitelné elektřiny v síti a výpadky v dodávkách žádná souvislost neexistuje.

Slunce nám posílá energii zadarmo – ale jen ve dne a jen tehdy, pokud se nezatáhne obloha. Překonat nesoulad mezi tím, jak svítí Slunce a tím, kdy elektřinu potřebujeme, je jednou z největších technologických výzev. Zatím je to tak, že solární kolektory vyrábějí nejvíc proudu v poledne, kdy bývá intenzita slunečního záření nejvyšší, ale poptávka po elektřině naopak poměrně slabá. Další rozvoj solární energetiky tedy vyžaduje zařízení, které dokáže vyrobenou elektřinu uchovat a uvolnit ji v době energetické špičky.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla