Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Zelená energie

V loňském roce překonala rakouská větrná energetika další pomyslný mezník. Poblíž městečka Rohrau v okrese Bruck an der Leitha v Dolním Rakousku byla instalována turbína s pořadovým číslem 1000. Instalovaný výkon rakouských větrných elektráren tím dosáhl hranice 2 000 MW. Jejich elektřina zhruba odpovídá spotřebě jedné třetiny rakouských domácností.

Na solární elektrárně Alt Daber v německé spolkové zemi Brandenbursko byl instalován výkonný zásobník, který umožňuje dodávat elektřinu do sítě vysokého napětí 110 kV. Zařízení s názvem Energy Buffer Unit pracuje na bázi olova a kyseliny, má kapacitu 2000 kWh, výkon 3 MW a je využitelné jak u obnovitelných, tak konvenčních zdrojů energie. Umožňuje vyšší flexibilitu výkonu a tím přispívá ke stabilitě energetické sítě. Vykazuje dlouhou životnost (tři a půl tisíce nabití) a nízké náklady na údržbu. Po skončení životnosti jsou všechny komponenty stoprocentně recyklovatelné.

Na českém finančním trhu se objevil první investiční fond, který se orientuje na obnovitelné zdroje energie. Jmenuje se Nova Green Energy a stojí za ním slovenská finanční společnost Arca Capital. Investorům slibuje výnos 7-9 procent ročně.

V současnosti podle aktualizovaných údajů Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) existuje na 6,5 milionů přímých i nepřímých pracovních míst v oblasti obnovitelných zdrojů energií.. Dřívější globální odhad pracovních míst byl 2,3 milionů v roce 2008 (Program OSN pro životní prostředí) a v roce 2012 se odhadovalo 5 milionů pracovních míst (Mezinárodní organizace práce). I když tyto odhady naznačují silný nárůst zaměstnanosti v odvětví obnovitelných zdrojů, čísla také představují postupné úsilí rozšířit sběr dat v jednotlivých zemích a odvětvích, jak píší hlavní výzkumník z Worldwatch Michael Renner, Rabia Ferroukhi z IRENA, a Arslan Khalid a Alvaro Lopez-Peña v posledním vydání Vital Signs Online vydaném Worldwatch Institute.

Německá přeměna energetiky na systém postavený na obnovitelných zdrojích neznamená jen vládní plány na výstavbu mořských větrných parků a vysokokapacitních vedení pro přenos elektřiny ze severu na jih. Souběžně probíhá proměna zdola, kdy se dosavadní zákazníci stávají zároveň vlastníky obnovitelných zdrojů, tedy výrobci elektřiny.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla