Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Zelená energie

Po letech démonizování obnovitelných fotovoltaických zdrojů energie a kladení překážek jejich rozvoji se konečně začínají podmínky zlepšovat. Současná vláda po dvou letech plní jeden ze slibů svého programu – podporu solárních elektráren na střechách. Program Nová Zelená úsporám bude nově od léta 2015 finančně podporovat instalaci fotovoltaických panelů na rodinných domech ať už samostatně, nebo v rámci celkového snížení spotřeby energie objektu pomocí zateplení. Kromě finanční podpory se také zjednodušují podmínky pro připojování fotovoltaických zdrojů do instalovaného výkonu 10 kW do distribuční sítě. Majitel fotovoltaického systému nově nebude potřebovat licenci na obchodování s elektřinou.

Německá armáda kupuje kontejnery, vybavené vysoce výkonnými solárními moduly a schopné fungovat jako mobilní elektrárny na solární proud. Jejich využití se předpokládá v polních táborech jako náhrada nebo doplněk naftových generátorů.

Obnovitelné zdroje energie z nás vysávají peníze, jsou neefektivní a jejich podpora slouží jen úzké vrstvě „solárních baronů“. Takovou představu se podařilo nezodpovědným a s atomovou lobby provázaným politikům vsugerovat většině Čechů. Stačí přitom přejet hranice do Německa nebo Rakouska, abychom uviděli, že realita je přesně opačná. Z obnovitelné energie tam profitují především domácnosti, ale také obce a města.

V loňském roce překonala rakouská větrná energetika další pomyslný mezník. Poblíž městečka Rohrau v okrese Bruck an der Leitha v Dolním Rakousku byla instalována turbína s pořadovým číslem 1000. Instalovaný výkon rakouských větrných elektráren tím dosáhl hranice 2 000 MW. Jejich elektřina zhruba odpovídá spotřebě jedné třetiny rakouských domácností.

Na solární elektrárně Alt Daber v německé spolkové zemi Brandenbursko byl instalován výkonný zásobník, který umožňuje dodávat elektřinu do sítě vysokého napětí 110 kV. Zařízení s názvem Energy Buffer Unit pracuje na bázi olova a kyseliny, má kapacitu 2000 kWh, výkon 3 MW a je využitelné jak u obnovitelných, tak konvenčních zdrojů energie. Umožňuje vyšší flexibilitu výkonu a tím přispívá ke stabilitě energetické sítě. Vykazuje dlouhou životnost (tři a půl tisíce nabití) a nízké náklady na údržbu. Po skončení životnosti jsou všechny komponenty stoprocentně recyklovatelné.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla