Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Zelená energie

Zpráva mezinárodní asociace obnovitelné energetiky REN21 zveřejněná v květnu 2016 přináší data o významném globálním rozvoji obnovitelných zdrojů v loňském roce. Celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů (bez vodních elektráren) vzrostl v roce 2015 o 18 % a dosáhl hodnoty 785 GW. Nejvyšší objem financí investovaly do nových instalací Čína, Spojené státy, Japonsko, Velká Británie a Indie. Zpráva přináší rovněž pořadí zemí z pohledu rozvoje jednotlivých technologií, ke stažení je zde.

Energetický regulační úřad připravil návrh na razantní změnu v systému placení za elektřinu, která se dotkne prakticky všech odběratelů. Pod názvem Nová tarifní struktura má být zveřejněna před koncem ledna. Základní princip změny je jednoduchý: v případě regulovaných plateb výrazně zvyšuje fixní složku, která nezávisí na množství spotřebované elektřiny, a naopak snižuje složku vázanou na počtu spotřebovaných kilowatthodin.

Aktualizovaný Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů předložený ministerstvem průmyslu k naší škodě nijak neřeší stagnaci větrné a solární energetiky. Dokument, který čeká na projednání vládou, není plánem a už vůbec ne akčním. Chybějící podpora neumožní letos výstavbu žádné nové větrné elektrárny, střešní fotovoltaiky se omezí na několik instalací.

Skotské město Neilston a české Jindřichovice pod Smrkem mají jsou si v jednom podobné: vlastní provozují větrné elektrárny. Zároveň je mezi nimi významný rozdíl: zatímco ve Skotsku podobné místní projekty rychle přibývají, české obce se záměrem následovat jindřichovický model dnes nemají šanci. Výstavba obnovitelných zdrojů se obcím nevyplatí, jejich projekty jsou totiž obětí plošného zrušení podpor pro obnovitelné zdroje energie, které bylo reakcí na chybné nastavení podmínek pro fotovoltaické elektrárny v letech 2009 a 2010.

Rozhovor Chrise Baraniuka z New Scientist s Maltem Jansenem, vědeckým pracovníkem Fraunhoferova institutu pro větrnou energii a technologie energetického systému (Fraunhofer IWES) v německém Kasselu.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla