Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Zelená energie

Od roku 2011 výzkumníci z Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy (Fraunhofer ISE) pracovali na uvedení myšlenky na využití zemědělské půdy současně pro pěstování plodin a výrobu elektřiny pomocí fotovoltaických panelů do praxe. Podobnou myšlenkou se zabýval už zakladatel institutu Adolf Goetzberger v roce 1981, kdy v časopise  „Sonnenenergie“ publikoval článek „Kartoffeln unter dem Kollektor“ (česky „Brambory pod kolektory“). S tím rozdílem, že Goetzbergerův článek se s ohledem na dobu věnoval ne fotovoltaice, ale ohřevu vody pomocí sluneční energie.

Srpnové zprávy vydané laboratoří Lawrence Berkeley v Kalifornii, stejně jako další údaje poskytnuté průmyslem, ukazují, že ceny větrné a solární energie dosáhly zlomového bodu, kdy se staly konkurenceschopnými ve srovnání s konvenčními zdroji elektrické energie. Ben Paulos se dívá na mílové skoky v solární a větrné energetice a co znamenají pro energetickou transformaci v USA.

Výroba součástí větrných elektráren aktuálně zaměstnává necelou tisícovku pracovníků v České republice. V případě opětovného nastartování výstavby větrných elektráren na našem území může tento sektor živit dva a půl tisíce lidí v roce 2030 a dokonce pět a půl tisíce v roce 2050. Vyplývá to ze studie, kterou pro Odborový svaz Echo, Komoru OZE a Hnutí DUHA zpracovala konzultační společnost SEVEn.

Zpráva mezinárodní asociace obnovitelné energetiky REN21 zveřejněná v květnu 2016 přináší data o významném globálním rozvoji obnovitelných zdrojů v loňském roce. Celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů (bez vodních elektráren) vzrostl v roce 2015 o 18 % a dosáhl hodnoty 785 GW. Nejvyšší objem financí investovaly do nových instalací Čína, Spojené státy, Japonsko, Velká Británie a Indie. Zpráva přináší rovněž pořadí zemí z pohledu rozvoje jednotlivých technologií, ke stažení je zde.

Energetický regulační úřad připravil návrh na razantní změnu v systému placení za elektřinu, která se dotkne prakticky všech odběratelů. Pod názvem Nová tarifní struktura má být zveřejněna před koncem ledna. Základní princip změny je jednoduchý: v případě regulovaných plateb výrazně zvyšuje fixní složku, která nezávisí na množství spotřebované elektřiny, a naopak snižuje složku vázanou na počtu spotřebovaných kilowatthodin.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla