Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Nejlepší solární elektrárny budou už během deseti let konkurenceschopné, a to bez jakýchkoli dotací. Odhaduje to nová studie prestižní Mezinárodní energetické agentury (IEA).

IEA předpovídá, že solární zdroje mohou v polovině století zajistit více než pětinu světové výroby elektřiny. Podíl fotovoltaických panelů a takzvaných solárních koncentračních elektráren bude zhruba rovnocenný.

Konkurenceschopné soláry

Mezinárodní energetická agentura v květnu publikovala nové technologické prognózy pro výrobu elektřiny ve fotovoltaických a solárních koncentračních elektrárnách. Dvě padesátistránkové studie předpokládají prudký rozvoj solárních zdrojů díky rychlému poklesu výrobních nákladů.

IEA je respektovaná agentura, kterou společně založily bohaté průmyslové státy. Má sloužit jako jakýsi anti-OPEC: organizace, která koordinuje snahu o větší nezávislost na dovážené ropě. Členem je také Česká republika. IEA odhaduje, že do roku 2050 lze rozumně postavit tolik fotovoltaických a solárních koncentračních elektráren, aby vyráběly 22 procent elektřiny.

K potřebnému snížení výrobních nákladů, které jsou dosud hlavní překážkou rozvoje solární elektřiny, může dojít již kolem roku 2020. „Kombinace fotovoltaiky a solárních koncentračních elektráren (CHP) nabízí značné možnosti pro zvýšení energetické bezpečnosti a zároveň snížení emisí oxidu uhličitého o téměř šest miliard tun ročně do roku 2050,“ dodal výkonný ředitel IEA Nobuo Tanaka.

Budoucnost fotovoltaické energetiky vidí IEA v rozšíření velkého množství menších zdrojů připojených k síti ve všech částech světa. Naproti tomu solární koncentrační elektrárny budou vznikat hlavně v místech jako je severní Afrika, jih USA nebo Indie a budou přepravovat elektřinu do spotřebitelských zemí pomocí dálkových vedení.

Italové zapřáhli slunce

Obnovitelné zdroje letos pokryjí pětinu spotřeby elektřiny v Itálii. Očekává to tamní ministerstvo pro ekonomický rozvoj. Důležitou roli přitom hrají solární elektrárny. Cena proudu z fotovoltaických panelů se má již brzy dostat na úroveň srovnatelnou s elektřinou z konvenčních zdrojů. Na konci roku 2009 dosáhl podle údajů italského regulátora GSE (Gestore dei Servizi Energetici) celkový instalovaný výkon již 720 MW a pro rok 2010 se předpokládá nárůst na 2000 MW.

Více informací: www.gse.it a zpráva agentury Reuters.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla