Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Podle nové evropské směrnice, která je součástí Zimního energetického balíčku, by členské státy měly od příštího roku začít seriózněji podporovat rozvoj své komunitní energetiky. Jedná se o - v Česku relativně nový, na Západě však zavedený - model vlastnictví obnovitelných zdrojů, kdy vlastníci a provozovatelé obnovitelných zdrojů energie (OZE) jsou místní lidé, obce nebo firmy, kteří jsou daným projektem přímo dotčeni. Namísto čistě komerčních projektů provozovaných firmami podnikajícími v energetice se jedná o projekty, na kterých se podílejí, ovlivňují je a finančně z nich profitují místní.

V západní Evropě existuje více než tisícovka takovýchto projektů, za kterou stojí kolem jednoho milionu členů. Tyto projekty jsou nejen velmi populární, ale zároveň zvyšují akceptaci rozvoje i komerčních OZE. V praxi jde pak o projekty, které jdou daleko za prostým vybudováním nějakého OZE a které často kombinují další OZE společně s energetickými úsporami, e-mobilitou nebo vzděláváním a jsou přínosem pro širší region, jako např. německý Saerbeck nebo rakouský Güssing.

Na půdě Ministerstva průmyslu tak vznikají hned dva zákony. Energetický zákon a zákon o podporovaných zdrojích energie. Zatímco novela prvního by měla stanovit definici komunitní energetiky z pohledu subjektů energetického trhu a upřesnit její práva a povinnosti, druhá novela se bude týkat převážně podpůrných mechanismů. Hlavním smyslem obou zákonů je upravit stávající podmínky tak, aby se nový typ projektů mohl zapojit do energetického trhu po boku větších hráčů.

S ohledem na minimální zkušenosti s komunitními projekty by si Ministerstvo průmyslu mělo pečlivě ohlídat, aby nevznikl paskvil, který by umožnil vstupovat do projektů komunitní energetiky i energetickým společnostem. To by koncept, jehož smyslem není finanční zisk, ale poskytování environmentálních, sociálních a ekonomických výhod místním obcím a občanům, zdiskreditovalo. Podobně by rozvoji komunitní energetiky nepomohlo, pokud by se do návrhů zákonu otiskl dlouhodobě skeptický postoj úřadu k OZE. Pozornost by se proto měla stočit k zemím, které mají s komunitní energetikou dlouhodobě pozitivní zkušenosti, jako je Skotsko, Irsko, Dánsko nebo Nizozemí a nechat se od nich inspirovat.

Tomáš Jagoš, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla