Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Slibný rozvoj obnovitelných zdrojů energie byl v Česku zastaven průšvihem se solárními elektrárnami. Předražená cena za jejich elektřinu spolu s výstavbou na zemědělské půdě otočila veřejné mínění proti obnovitelným zdrojům. S vaničkou se však vylilo i dítě a stopku dostaly všechny OZE bez rozdílu. Nedostatkem první vlny rozvoje OZE (2005-2013) však bylo i slabé zapojení veřejnosti.

Zatímco na západ od našich hranic patřily k prvním průkopníkům obce či družstva a k nástupu obnovitelných zdrojů došlo zdola, v Česku začaly stavět první velké projekty investiční skupiny s nejasným původem. Na Západě tak vznikla poměrně silná důvěra v obnovitelné zdroje ze strany veřejnosti a také stabilní podpora. Češi jsou však k obnovitelným zdrojů skeptičtí a nové projekty již šestým rokem prakticky nevznikají.

Je nezbytné, aby další pokračování rozvoje obnovitelných zdrojů vsadilo na komunitní energetiku. Zapojit obce a občany a umožnit jim si vyrábět vlastní obnovitelnou elektřinu nebo teplo. Tento směr podporuje i Evropská unie, a proto v loňském roce přijala legislativu, která členským zemím umožňuje vtáhnout veřejnost do energetické transformace v daleko větší míře, než tomu bylo doposud.

Nová příručka Jak využít potenciál komunitní energetiky, proto vysvětluje, co nová energetická legislativa EU přináší a pomocí příkladů z různých koutů Evropy ukazuje, jak tato pravidla pomáhají odstraňovat bariéry v komunitní a občanské obnovitelné energetice. A obsahuje i návrhy na praktické kroky. Příručka je určena zejména pro místní samosprávy a environmentální skupiny, členy a členky vznikajících nebo už fungujících energetických družstev nebo aktivní občanky a občany.

Tomáš Jagoš, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla