Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Evropský účetní dvůr (EÚD) vydal v červnu zvláštní zprávu o stavu rozvoje větrné a sluneční energie, ve které upozornil, že EU zaostává v rozvoji výroby čisté elektřiny a hrozí, že se nepodaří naplnit klimaticko-energetické cíle Unie k r. 2020. V těch si osmadvacítka členských zemí mimo jiné stanovila, že zvýší podíl OZE na 20 % své celkové spotřeby energie. Zpráva EÚD však varuje, že slibně započatému tempu rozvoje dochází dech a doporučuje, aby Evropská komise naléhala na členské země kvůli podpoře zavádění dalších OZE. Jedním z doporučení je i podpora zapojení občanů - komunitní energetiky.

Evropský účetní dvůr funguje jako nezávislý auditor EU v oblasti financí a sleduje, zda se finanční prostředky vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými pravidly a zda jsou optimálně využívány. Slouží tedy jako ochránce finančních zájmů občanů Unie. Proto se zpráva zaměřila i na hodnocení nákladů na výrobu čisté elektřiny a v rámci Španělska, Německa, Řecka a Polska zkoumala účinnost finanční podpory. EÚD v tomto směru hodnotí, že členské země často nastavili finanční podporu příliš velkoryse, aby ji následně výrazně omezili, což odradilo budoucí investory a vytvořilo nestabilní a nepředvídatelné prostředí, ve kterém se rozvoj OZE zpomalil.

To je příklad i České republiky, kde byla v důsledku neregulovaného solárního boomu zrušena na konci r. 2013 finanční podpora pro všechny OZE. EÚD ve zprávě sice Česko za splnění cíle pro OZE chválí - Česko patří k menšině zemí, které již závazky nejen splnily, ale nepatrně je i překročily. Sektor obnovitelných zdrojů u nás však již šestým rokem stagnuje a s výjimkou malé střešní fotovoltaiky (podporované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Nové zelené úsporám) v Česku de facto žádný nový projekt nevznikl.

Situace se velmi pravděpodobně do konce r. 2020 nezmění, protože Ministerstvo průmyslu, hlavního garanta energetické legislativy, nic netlačí ke změně současného kurzu. V rozvoji výroby čisté elektřiny nespatřuje prioritu a své závazky vůči EU si již splnilo. Situaci tak může zlepšit až nový klimaticko-energetický plán obsahující cíle pro OZE k r. 2030, který by český podíl pro OZE zvedl. Plán má být hotov do konce r. 2019, avšak Ministerstvo průmyslu v něm sází na výrobu tepla ze spalování biomasy a v případě výroby čisté elektřiny navrhuje zachovat prakticky dnešní stav, přestože by přírodní i technické možnosti Česka umožnily během deseti let výrobu čisté elektřiny zdvojnásobit.

Tomáš Jagoš, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla