Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Energetické think-tanky Sandbag a Agora Energiewende vydaly přehled výroby elektřiny ve státech Evropské unie v roce 2018. Produkce evropských obnovitelných zdrojů v roce 2018 opět vzrostla, jejich podíl na celkové hrubé výrobě elektřiny dosáhl 32,3 %.  Na růstu se podílely především nové instalace solárních a větrných elektráren a normální produkce vodních zdrojů (po výrazně podprůměrném roce 2017). Pořadí podílu jednotlivých obnovitelných technologií na celkové výrobě je následující: větrné elektrárny 11,8 %, vodní elektrárny 10,6 %, zdroje na biomasu 6,1 %, solární elektrárny 3,9 %.

Rozvoj obnovitelných zdrojů je ovšem v Evropě velmi nevyrovnaný, například 90 % přírůstku větrných elektráren obstaraly loni Německo, Francie a Velká Británie. Naopak v zemích jako je Česká republika, Slovensko nebo Maďarsko se rozvoj obnovitelných zdrojů v posledních letech zastavil.

Důležitým evropským trendem je pokles výroby elektřiny z černého uhlí. Ta poklesla meziročně o 9 % a od roku 2014 o 40 %. Vzhledem k ohlášeným záměrům útlumu uhelných elektráren je patrné, že tento trend bude pokračovat. V případě hnědého uhlí, jehož spalování má ještě horší ekologické dopady, je ovšem pokles využívání v elektrárnách daleko pomalejší. Navíc země závislé na hnědém uhlí, ke kterým patří také Česká republika, nemají plán na náhradu tohoto paliva (výjimkou je aktuální výsledek jednání uhelné komise v Německu). Autoři poukazují na skutečnost, že jednou z příčin pomalého poklesu výroby elektřiny z hnědého uhlí je pomalý rozvoj obnovitelných zdrojů v zemích jako je Česká republika, Polsko, Bulharsko nebo Řecko.

The European Power Sector in 2018, Sandbag a Agora Energiewende, 2019

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla