Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Dlouho očekávaný návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), který připravilo ministerstvo průmyslu, nepřináší potřebný impuls pro nové obnovitelné zdroje. Klíčovým problémem zákona je navázání finanční podpory na plnění Národního integrovaného klimaticko-energetického plánu, který ovšem dosud nebyl zveřejněn. Bude-li jej Česká republika plnit, další rozvoj obnovitelných zdrojů se konat nebude. Pětiletá stagnace obnovitelných zdrojů v ČR se tak může nepříjemně protáhnout.

Cílem podpory OZE by však nemělo být především plnění evropských závazků, ale náš vlastní zájem na rozvíjení domácích čistých a nevyčerpatelných zdrojů. Při potížích jaderné energetiky a nutnosti odstavovat uhelné elektrárny kvůli jejich negativnímu dopadu na klimatické změny zůstávají obnovitelné zdroje jediným možným domácím řešením v horizontu příští dekády.

 

Konkrétní vadou předložené novely je absence podpory pro obnovitelné projekty obcí a místních lidí. Návrh tak jde nejen proti snaze EU posilovat roli spotřebitelů a samovýrobců energie, ale i proti pozitivním zkušenostem ze západních zemí. Země, kde se obnovitelným zdrojů daří, jsou totiž zpravidla ty, kde se na rozvoji velkou měrou podílí i veřejnost.

Návrh novely zákona předložený do mezirezortního připomíkového řízení naleznete zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB6CFJNO2.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla