Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Evropská asociace výrobců a provozovatelů větrných elektráren Wind Europe vydala studii s názvem Breaking New Ground, která předkládá scénář přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku pomocí rychlého růstu využití obnovitelné elektřiny v sektorech dopravy, průmyslu či vytápění budov, kde dosud dominují fosilní paliva. Podle scénáře, který předpokládá naplnění Pařížské dohody, by měl podíl elektřiny v konečné spotřebě energie narůst z dnešních 24 % na 62 % v roce 2050.

Podíl elektřiny na konečné spotřebě má narůst především v důsledku elektrifikace průmyslových procesů, rozvoji elektromobility a výraznému zvýšení podílu tepelných čerpadel na vytápění budov. Zvýšení podílu elektřiny na konečné spotřebě ovšem může mít pozitivní přínos z hlediska ochrany klimatu pouze za předpokladu, že dojde ke změně struktury výrobních zdrojů. Studie předpokládá, že v roce 2050 bude 36 % evropské elektřiny vyráběno ve větrných elektrárnách.

Podmínkou proveditelnosti předkládaného scénáře je rozvoj přenosových soustav, který umožní přenos elektřiny z míst s příznivými přírodními podmínkami do oblastí s vysokou spotřebou. Výhodou elektrifikace pak má být snazší řízení spotřeby a tím pádem zlepšení možnosti využít potenciál energetické efektivnosti.

Celá studie je ke stažení na https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/WindEurope-breaking-new-ground.pdf .

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla