Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Na přelomu června a července dohodla dánská vláda základní shodu s představiteli všech parlamentních stran o dalších krocích energetické transformace. Základním cílem je dosažení podílu obnovitelných zdrojů na zásobování energií na úrovni 55 % do roku 2030. V případě elektřiny hodlá Dánsko na konci příští dekády zvýšit roční obnovitelnou výrobu nad úroveň dánské spotřeby (jde o celkovou roční bilanci – vzhledem k propojenému energetickému trhu v severských zemích bude Dánsko v některých časových úsecích elektřinu dovážet, vývozy obnovitelné elektřiny však mají být vyšší).

Podíl fosilních paliv na výrobě dálkového tepla má do roku 2030 klesnout pod 10 %. Dálkové teplo má přitom zhruba dvoutřetinový podíl na vytápění budov v Dánsku. Dlouhodobým cílem je dosažení nulové uhlíkové bilance do roku 2050.

Dánské nevládní organizace schválený plán přivítaly, ale vytýkají mu nedostatečná řešení vysokých emisí v sektorech zemědělství a dopravy.

Článek byl sepsán na základě informací poskytnutých dánskou organizací Inforse (www.inforse.org), podrobnosti budou zveřejněny na https://en.efkm.dk/news/.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla