Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Energetické think-tanky Sandbag a Agora Energiewende vydaly přehled výroby elektřiny ve státech Evropské unie v roce 2017. Obnovitelné zdroje v této bilanci poprvé dosáhly 30 % (pořadí podílu jednotlivých obnovitelných technologií na celkové výrobě je následující: větrné elektrárny 11,2 %, vodní elektrárny 9,1 %, zdroje na biomasu 6 %, solární elektrárny 3,7 %). Obnovitelné zdroje bez započítání vodních elektráren poprvé překonaly evropskou výrobu elektřiny z uhlí.

Rozvoj obnovitelných zdrojů je ovšem v Evropě velmi nevyrovnaný, více než polovinu růstu produkce obnovitelné elektřiny obstaraly v posledních třech letech Německo a Velká Británie. Naopak v zemích jako je Česká republika, Slovensko nebo Maďarsko se rozvoj obnovitelných zdrojů v posledních letech zastavil.

Studie je dostupná ke stažení na stránce https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/EU-power-sector-report-2017.pdf.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla