Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) projednával na přelomu listopadu a prosince klíčové součásti energetického (tzv. zimního) balíčku EU pro rok 2030 – novelu směrnice o obnovitelných zdrojích a novelu směrnice o energetické efektivnosti. V obou případech poslanci výboru odsouhlasili ambicióznější návrh než předložila Evropská komise. 

V případě směrnice o obnovitelných zdrojích poslanci výboru ITRE navrhují, aby podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie Evropské unie v roce 2030 činil 35 %. To je znatelné zvýšení oproti návrhu Evropské komise, který pracoval s 27 % (pro srovnání, Česká republika aktuálně dosahuje 15 % podílu obnovitelných zdrojů). Návrh nicméně dále nepočítá s rozdělením evropského cíle na závazné podíly jednotlivých členských států. Z pohledu malých výrobců energie pro vlastní spotřebu je pozitivní, že návrh směrnice posiluje jejich práva na energetickém trhu. 

V případě novely směrnice o energetické efektivnosti navrhli poslanci cíl pro zvýšení energetické efektivnosti na úrovni 40 % (ve srovnání s růstovým scénářem).  Poslední návrh Evropské komise přitom počítal s cílem na úrovni 30 %.

Plénum Evropského parlamentu bude o návrzích směrnic hlasovat v lednu. Výslednou podobu směrnice pak v příštím roce určí vyjednávání mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Evropskou radou složenou z odpovědných ministrů členských států.

Více informací:
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/european-parliament-sends-strong-signal-to-council-on-renewables-ambition/
https://euroace.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_11_28-PR9-ITRE-Vote-EED.pdf

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla