Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Budovy se správě měst a obcí, tedy školy, školky nebo domy s pečovatelskou službou, mají významný potenciál z pohledu výroby elektřiny pro vlastní spotřebu ve fotovoltaické elektrárně. Významná část obecních budov disponuje vhodnou střechou a z pohledu denního rozložení spotřeby jsou pro samovýrobu elektřiny vhodnější než rodinné domy, jejichž obyvatelé na větší část dne odcházejí do zaměstnání nebo do školy. Zkušenosti provozovatelů fotovoltaických elektráren na školách ukazují, že správně nadimenzovaný systém dokáže pokrýt 40 až 50 % školní spotřeby elektřiny.

Zásadní překážku rozvoje samovýroby elektřiny v ČR představuje nejistá podoba systému placení za elektřinu. Loňský návrh Energetického regulačního úřadu, který spočíval ve výrazném zvýšení paušální částky placené bez ohledu na množství spotřebované elektřiny, samovýrobce předem diskvalifikoval. Úřad sice návrh stáhl, ale deklaroval zpracování nového, který ovšem zatím nebyl zveřejněn. Aktuálně tak odběratelé elektřiny nemají přehled, kolik budou za odebírané kilowatthodiny platit (více zde). Současný stav neumožňuje provozovatelům škol a dalších obecních budov propočítat, za jak dlouho by se jim nákup fotovoltaických panelů díky ušetřené elektřině vrátil.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

 

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla