Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Co mají obnovitelné zdroje energie do činění s každým jednotlivcem? Tuto otázku si kladli mluvčí 30. března 2017 u příležitosti otevření nové tříleté výstavy obnovitelných zdrojů energie v dolnorakouském Großschönau. Bylo pro ni vyhrazeno místo v pasivní budově centra SONNENWELT a zahajoval ji zemský radní Stephan Pernkopf. Dotyčný také převzal v průběhu programu čestné občanství města Großschönau od starosty a jednatele SONNENWELT Martina Brucknera.

Radní Pernkopf zdůraznil přínos obnovitelných zdrojů energie, jako je vítr, voda, slunce, biomasa a geotermální energie pro rakouskou ekonomiku v oblasti pracovních míst. Theodor Zillner ze Spolkového ministerstva dopravy, inovací a technologií (BMVIT) vyzdvihl, že je potřeba inspirovat lidi prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie a ukázat jim, jak snadné může být jejich využití. K (ještě) vyšší atraktivitě obnovitelných zdrojů v Rakousku má proto pomoci nově schválená strategie ministerstva, o níž diskutovalo 150 expertů, například z oblasti energeticky úsporných budov a e-mobility. Starosta Bruckner poukázal na to, že každému jednotlivci mohou obnovitelné zdroje přinést výhody ve formě finančních zisků a nižších nákladů na energii.

Nová zážitková výstava složená z 11 expozic vznikla ve spolupráci s inovativními rakouskými firmami. Instalace firmy SOLAR ier ukáže, jak snadno lze nastavit optimální využití solární energie nebo jak si poradit se slabým slunečním svitem. Dále jsou k vidění výstavky firem W.E.B. Windenergie (malý model větrné turbíny Vestas V112 ve srovnání se staršími typy turbín), EVN (3D animace první přečerpávací vodní elektrárny Ottenstein v Dolním Rakousku), Waldviertel Pellets (dřevěné pelety, které nyní jen v Dolní Rakousku zásobují 300 tisíc domácností), Hydroconnect (rybí přechod ve formě dvojité turbíny přečerpávají vodu i s rybami), Hargassner (kotle na pelety, dřevo a štěpku), M-Tec (tepelná čerpadla), Fronius (solární měniče), Kreisler a LION Smart (výkonnější akumulátory pro e-mobilitu) a kachlová kamna prezentovaná zástupcem Svazu rakouských kamnářů (Österreichischer Kachelofenverband). Do realizace výstavy byla rovněž zapojena Univerzita přírodních zdrojů a vědy o živé přírodě (Universität für Bodenkultur, BOKU) ve Vídni, kterou reprezentoval Prof. Tobias Pröll.

Ještě před zahájením výstavy se konala tisková konference, na níž se radní Pernkopf spolu se starostou Brucknerem a několika dalšími politickými lídry důrazně vyslovili za podpory petice 81 tisíců rakouských signatářů proti zvažované stavbě nových jaderných reaktorů v české jaderné elektrárně Dukovany. A jako obyvatelé spolkové země Dolního Rakouska se 100% podílem elektřiny z obnovitelných zdrojů od roku 2015 nabídli České republice pomoc s rozvojem obnovitelných zdrojů energie. V rozhovoru pro rakouskou TV ORF pak promluvili předseda Cally Edvard Sequens a starosta obce Okrouhlá Radouň Zdeněk Leitner (z lokality Čihadlo, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů zvažuje vybudování hlubinného úložiště) o procesu hledání úložiště v České republice, protože o té problematice před otevíráním výstavy diskutovali s představiteli Dolního Rakouska.

Fotografie z návštěvy v centru SONNENWELT.

Olga Kališová, Calla (čerpáno z článku Daniela Schmidta, Tips.at)Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla