Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Zatímco v roce 2006 bylo v Německu pouze 8 energetických družstev vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, v roce 2016 už jich bylo 1 000. Z tohoto počtu je jich asi 800 členy německého Svazu pro německé kooperativy.  Jaké jsou příčiny tohoto masivního zakládání energetických kooperativ? Jaký mají přínos pro své členy a celou společnost v Německu?

V listopadu 2016 zorganizovaly Hnutí DUHA a pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung třídenní studijní cestu pro české komunální politiky a neziskové organizace. Hlavním účelem exkurze bylo pochopit, z jakých důvodů jsou němečtí obyvatelé motivováni k zakládání energetických družstev. Na programu byly přednášky: v berlínském sídle Svazu pro německé kooperativy (DGRV), v Institutu pro pokročilé studium udržitelnosti (IASS) v Potsdami a v sídle Weiterdenken Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen v Drážďanech, kde si s námi vyměnil své zkušenosti také jeden ze zakladatelů energetického družstva EgNEOS.

Přednášející Dr. Andreas Wieg z DGRV, Sylvia Borbonus a Boris Gotchev z IASS a Jan Stoye z EgNEOS se shodovali na tom, že nejdůležitější faktory pro rozvoj energetických družstev v Německu byly stabilní politické a ekonomické prostředí a aktivní lidé. Pro ilustraci, veškerá řídící činnost spojená s družstvy (funkce předsedy, ve správní radě nebo ve výboru) je dobrovolná čili neplacená. A nejčastěji je zakládají místní bankéři, farmáři, experti, řemeslníci a starostové.

V roce 2000 byl schválen německý zákon o obnovitelných zdrojích energie (EEG), který garantoval výkupní ceny elektřiny (FIT) po dobu 20 let (tudíž umožnil podnikatelům předvídat ceny) a povinnost provozovatele sítě vykupovat elektřinu od výrobců energie z obnovitelných zdrojů. Zakladatelé družstev mohli také počítat s podporou 1. bank a 2. samospráv ve formě: ad 1. nabízených půjček ze dvou třetin původních nákladů a nízkých úrokových sazeb, ad 2. vlastním členstvím a zapojováním se do stavby projektů.

Často uváděné benefity zahrnovaly u členů vyplácení dividend a hrazení nízkých poplatků za elektřinu a teplo, pracovní místa pro místní řemeslníky a firmy, zapojování místních bank do projektů a odvádění daní ze zisku kooperativ místní samosprávě. To vše vedlo k pozitivnímu přijetí energetických projektů občanskou společností. Dalším aspektem je, že kooperativy upevňují demokratické principy. Nezáleží, kolik do společného rozpočtu přispíváte – vždy platí „jeden člen – jedno hlasovací právo“. Přispívají tak k sociální soudržnosti, neboť jsou výhodné i pro lidi s nižšími příjmy. Vstupní členské poplatky se v Německu pohybují od 650 eur.

Energetická družstva a velcí energetičtí dodavatelé jsou schopni koexistovat bez nevraživosti a nezdravé formy soutěživosti, neboť velkým společnostem se nevyplatí budovat sítě v odlehlých koutech venkova. Na druhé straně venkov poskytuje prostorové možnosti pro výstavbu fotovoltaických parků, větrných turbín a bioplynových stanic, díky nimž se kooperativy nejčastěji zakládají. Že mezi kooperativami a dodavateli jde o spolupráci, je vidět na uzavírání smluv o údržbě technologií mezi dodavateli a družstvy.

Příklad zvláštního druhu energetického družstva je obec Feldheim u města Treuenbrietzen se 130 obyvateli.  Společnost Energiequelle, která místní družstvo provozuje od roku 2011, prodává většinu elektřiny do národní sítě. Místní obyvatelé, kteří se stali členy (a jsou jejími vlastníky projektu Feldheim z asi 47 %; 41 % vlastní investoři a 12 % vlastní dodavatelé energie), odebírají za jednorázový vstupní členský poplatek 3 000 eur ze sítě teplo za 7,5 centů/kWh a elektřinu za 16,6 centů/kWh (pro srovnání, pololetní ceny za dodávku elektřiny a zemního plynu pro EU domácnosti v eurech 2014-2016 najdete zde).

K výrobě elektřiny a tepla se ve Feldheimu v roce 2015 využívaly větrné elektrárny s instalovaným elektrickým výkonem přes 80 MW, fotovoltaika s výkonem 2,25 MWp, bioplynová stanice s výkonem 526 kWh a výtopna na biomasu (přesněji dřevní štěpku) dodávající teplou vodu při vykrytí odstávek bioplynové stanice. V roce 2015 vyprodukovaly větrné elektrárny 152 600 MWh, fotovoltaika 2 748 MWh a bioplynka 4 150 MWh (která navíc ročně vyrobí kolem 11 000 m3 organického hnojiva neboli digestátu na 1 700 ha). Obec Feldheim není ostrovní systém a od léta 2015 využívá systém pro skladování energie o kapacitě asi 10 MWh pro vyrovnávání výkyvů v síti kvůli fluktuace větrné a fotovoltaické energie. V současnosti je zařízení ve Feldheimu největší v centrální Evropě se 3 360 moduly s lithiovými články v budově s rozměry 17x30 metrů.

Některé z prezentací: https://cloud.boell.de/index.php/s/MfoKKU5t6Kixkri

Olga Kališová, CallaProjekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla