Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Česká republika nevytváří dostatečně čitelné prostředí pro investory v energetice. Tak hodnotí Mezinárodní energetická agentura (IEA) plošné zrušení podpůrných schémat pro obnovitelné zdroje od začátku roku 2014. Vláda by proto měla vypracovat návrh na obnovení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Mezinárodní energetická agentura dnes v Praze zveřejnila aktuální hodnocení české energetiky. Předchozí pochází z roku 2010.

IEA pozitivně hodnotí schválení Státní energetické koncepce, které bylo významným doporučením při minulém hodnocení. Agentura ovšem doporučuje zpřesnit plány pro naplnění koncepce a na ní navázaných akčních plánů. Kladné body získává Česká republika za zajištění bezpečnosti zásobování zemním plynem. Naopak výtku dostala česká vláda za prolomení limitů těžby na dole Bílina.  Podle IEA by měla vysvětlit důvody k rozhodnutí, které vysílá signál, že “vláda plně nepodporuje závazek EU k přechodu na nízkouhlíkovou energetiku.”  

Podle hlavních doporučení IEA by česká vláda měla:
•    připravit podrobný postup jak naplnit  národní akční plány (energetické efektivity, rozvoje obnovitelných zdrojů atd.) a zajistit pro to dostatečné zdroje
•    navrhnout uhlíkovou daň pro sektory mimo emisní obchodování
•    vypracovat a zveřejnit návrhy na obnovení systému podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů tak, aby mohl být využit dostupný potenciál
•    zavést pobídky k urychlenému vyřazení uhelných kotlů z domácností a nahradit je čistším vytápěním, jako je biomasa a zemní plyn

Vlivná instituce doporučuje ČR, aby využila potenciál výroby energie z obnovitelných zdrojů. To dává smysl, přineslo by nám to posílení energetické soběstačnosti a také impuls pro ekonomiku. Řešením je například odstranit bariéry pro střešní fotovoltaické elektrárny a zavést rozumnou podporu pro obecní a občanské větrné turbíny. Naopak udržování zastaralých plýtvavých uhelných elektráren poškozuje nejen zdraví lidí, ale také ekonomiku. Stát by měl usilovat o jejich odstavení. Vzhledem k tomu, že máme velké přebytky elektřiny, není to problém.

Karel Polanecký a Jiří Koželouh, Hnutí DUHAProjekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla