Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Od roku 2011 výzkumníci z Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy (Fraunhofer ISE) pracovali na uvedení myšlenky na využití zemědělské půdy současně pro pěstování plodin a výrobu elektřiny pomocí fotovoltaických panelů do praxe. Podobnou myšlenkou se zabýval už zakladatel institutu Adolf Goetzberger v roce 1981, kdy v časopise  „Sonnenenergie“ publikoval článek „Kartoffeln unter dem Kollektor“ (česky „Brambory pod kolektory“). S tím rozdílem, že Goetzbergerův článek se s ohledem na dobu věnoval ne fotovoltaice, ale ohřevu vody pomocí sluneční energie.

Během posledních deseti let Německo zažilo rychlý růst pozemních fotovoltaických instalací, což vedlo ke konkurenčnímu boji o půdu mezi výrobci energie z obnovitelných zdrojů a zemědělci. Avšak inovativní koncepty jako agrofotovoltaika umožňují dvojí využití zemědělské půdy a pomáhají urychlit transformaci globálního energetického systému, říká profesor Eickem Weber, ředitel ústavu Fraunhofer ISE.

Pilotní projekt agrofotovoltaiky v Německu

APV-Resola, největší výzkumný projekt svého druhu v Německu, byl slavnostně zahájen 18. září 2016 v německém Heggelbachu nedaleko Bodamského jezera a při té příležitosti si hned vysloužil ocenění od iniciativy „Německo – země nápadů“. Předcházelo mu asi rok a půl výzkumů s použitím metod modelování a simulace. APV-Resola je mezinárodní projekt propojující partnery z oblasti zemědělství, vědy a techniky s místními obyvateli. Fraunhofer ISE je jako vedoucí projektu zodpovědný za technicko-ekonomické aspekty tohoto energetického projektu.

Jak agrofotovoltaika funguje

Asi jednu třetinu ze dvou a půl hektarové plochy vlastněné organickou farmou Hofgemeinschaft Heggelbach zabírá agrofotovoltaický projekt o instalovaném výkonu 194 kWp, který pokrývá roční spotřebu elektřiny asi 62 domácností. Farma využívá elektřinu vyráběnou v systému pro svou vlastní spotřebu, přičemž nadbytek elektřiny se přivádí do sítě poskytovatele energií Elektrizitätswerke Schönau (EWS). Systém APV využívá „oboustranné fotovoltaické moduly“ navržené německou společností SolarWorld. Tyto fotovoltaické moduly jsou schopny vyrobit elektřinu přeměnou solární energie dopadající na jejich povrch ze všech směrů (ne pouze shora). Díky speciální nosné konstrukci, kterou SolarWorld vyvinula ve spolupráci s rakouskou společností Hilber Solar, lze fotovoltaické moduly přesunout kamkoli s minimálními náklady. Pod fotovoltaickými panely instalovanými ve výšce 5 metrů nad zemí byly vysázeny čtyři různé zemědělské plodiny: pšenice, jetel, brambory a celer. Vedle systému zasadili výzkumníci stejné plodiny na stejně ploše pro srovnání výnosů plodin při různých podmínkách. Po dvou letech praxe budou oba výnosy ze sklizní v roce 2017 a 2018 analyzovány a výsledky publikovány v závěrečné zprávě.

Další partneři projektu

Vedle farmářské komunity Hofgemeinschaft Heggelbach, dodavatele elektřiny Elektrizitätswerke Schönau a společností SolarWorld  a Hilber Solar, jsou do pilotního projektu APV-Resola zapojeni následujícím způsobem ještě další aktéři. Fakulta zemědělských věd na univerzitě v Hohenheimu provádí zemědělský výzkum a ekologickou analýzu. Institut pro technické posouzení a systémové analýzy (ITAS) v rámci Technologického institutu v Karlsruhe (KIT) je zodpovědný za koncepci a realizaci výzkumu v poli. Společnost BayWa r. e. má na starosti plánování a údržbu systému. Na regionální a komunální úrovni projekt podporuje Regionální sdružení Bodamské jezero - Horní Švábsko. Sponzorem projektu jsou Německé spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum (BMBF) a FONA (Výzkum pro udržitelný rozvoj).

Tisková zpráva institutu Fraunhofer ISE, přeložila: Olga Kališová, Calla, upravenoProjekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla