Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Výroba součástí větrných elektráren aktuálně zaměstnává necelou tisícovku pracovníků v České republice. V případě opětovného nastartování výstavby větrných elektráren na našem území může tento sektor živit dva a půl tisíce lidí v roce 2030 a dokonce pět a půl tisíce v roce 2050. Vyplývá to ze studie, kterou pro Odborový svaz Echo, Komoru OZE a Hnutí DUHA zpracovala konzultační společnost SEVEn.

Aktuálně větrné elektrárny dávají zakázky především strojírenským firmám, které svoji produkci vyvážení do zahraničí. Konkrétně jde o výrobce hřídelí, převodovek, ložiskových prstenců či stojanů. Hlavní potenciál pro růst pracovních příležitostí v oboru větrné energetiky by byl uvolněn v případě, že by se elektrárny opět začaly stavět i v České republice. Vedle výroby součástí by nová místa vznikala také ve stavebnictví a v návaznosti na údržbu. Pro oživení výstavby větrných elektráren v ČR bude je třeba obnovit provozní podporu minimálně pro projekty vlastněné obcemi a občany.

Karel Polanecký, Hnutí DUHAProjekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla