Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Energetický regulační úřad připravil návrh na razantní změnu v systému placení za elektřinu, která se dotkne prakticky všech odběratelů. Pod názvem Nová tarifní struktura má být zveřejněna před koncem ledna. Základní princip změny je jednoduchý: v případě regulovaných plateb výrazně zvyšuje fixní složku, která nezávisí na množství spotřebované elektřiny, a naopak snižuje složku vázanou na počtu spotřebovaných kilowatthodin.

Předložený návrh znamená, že za elektřinu více zaplatí ti, kdo mají díky úsporným opatřením nebo malému počtu náročných spotřebičů nízkou spotřebu elektřiny. Naopak častí uživatelé klimatizací, sušiček a elektrického přitápění by na návrhu vydělali. V důsledku vysoké částky, kterou nemůže spotřebitel svým chováním ovlivnit, a nízké ceně odebírané elektřiny dochází k výraznému snížení motivace k úsporám, například nákupem efektivních spotřebičů. V případě schválení návrhu by se rovněž přestalo vyplácet pořízení vlastniho mikrozdroje, typicky fotovoltaické elektrárny. Od konce roku 2013 se vlastní zdroj vyplácí pouze díky tomu, že pokrývá část spotřeby, kterou jeho majitel nemusí odebrat ze sítě. V případě vysokých fixních plateb (pro majitele mikrozdrojů jsou navrženy ještě vyšší než pro ostatní spotřebitele) a nízké ceny elektřiny se pořizovací náklady malé elektrárny často nepodaří kompenzovat úsporou za kilowatthodiny nahrazené vlastní výrobou.

Motivace ke zvýšení spotřeby elektřiny nápadně připomíná podporu elektrických přímotopů v devadesátých letech. V obou případech lze za protiúsporným opatřením vidět potřebu zvednout poptávku pro produkci plánovaných jaderných bloků.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla