Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Aktualizovaný Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů předložený ministerstvem průmyslu k naší škodě nijak neřeší stagnaci větrné a solární energetiky. Dokument, který čeká na projednání vládou, není plánem a už vůbec ne akčním. Chybějící podpora neumožní letos výstavbu žádné nové větrné elektrárny, střešní fotovoltaiky se omezí na několik instalací.

Národní akční plán, který by mohl být užitečným nástrojem pro rozvoj perspektivního sektoru, byl předložen jako soubor scénářových tabulek, formálních odpovědí na bruselský dotazník a chudého přehledu opatření. Nárůst odhadu podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v roce 2020 na 15,9 % (oproti závazku 13 %) má dvě chyby: nesnese srovnání s ambiciózními státy a nelze zaručit, že bude naplněn.

Právě přehled navrhovaných opatření je nejslabším místem akčního plánu. Ta se ve většině případů omezují na obecný příslib blíže nespecifikované investiční podpory z fondů Evropské unie. Účinné návrhy, jako je obnovení provozní podpory pro větrné elektrárny a zavedení speciálních dodavatelských tarifů pro majitele malých fotovoltaických zdrojů, předložený plán neobsahuje.

Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro energii z obnovitelných zdrojů ve verzi do připomínkového řízení.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla