Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Skotské město Neilston a české Jindřichovice pod Smrkem mají jsou si v jednom podobné: vlastní provozují větrné elektrárny. Zároveň je mezi nimi významný rozdíl: zatímco ve Skotsku podobné místní projekty rychle přibývají, české obce se záměrem následovat jindřichovický model dnes nemají šanci. Výstavba obnovitelných zdrojů se obcím nevyplatí, jejich projekty jsou totiž obětí plošného zrušení podpor pro obnovitelné zdroje energie, které bylo reakcí na chybné nastavení podmínek pro fotovoltaické elektrárny v letech 2009 a 2010.

Hnutí DUHA ve spolupráci s Komorou OZE přicházejí s návrhem, jak tento nevyhovující stav změnit. Návrh spočívá v úpravě zákona o podporovaných zdrojích energie, konkrétně v obnovení nároku na hodinový zelený bonus pro větrné elektrárny. Tento nárok vznikne pouze podmínky, že minimálně 30% podíl na vlastnictví projektu bude nabídnut obcím a občanům dotčeného regionu. Přesné znění návrhu bude dokončeno v příštích týdnech ve spolupráci se zástupci obcí.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla