Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Rozhovor Chrise Baraniuka z New Scientist s Maltem Jansenem, vědeckým pracovníkem Fraunhoferova institutu pro větrnou energii a technologie energetického systému (Fraunhofer IWES) v německém Kasselu.

Mohly by být zdroje elektřiny pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska 100 procentně obnovitelné?
Rozhodně ano. Spojené království by mohlo založit výrobu své elektřiny především na solárních panelech a větrných turbínách - nejlevnějších technologiích pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ale samozřejmě, že slunce vždy nesvítí a vítr vždy nefouká, a proto by tyto zdroje musely být vyvažovány nějakými záložními zdroji. Jedním z možných záložních zdrojů je biomasa, která se používá k výrobě biometanu, který může být skladován, dodán do distribuční sítě zemního plynu nebo na požádání spálen při výrobě elektřiny.

Nejsou solární články ještě stále málo výkonné?
Důležitou otázkou není ani tolik efektivita: hlavní věc je cena za každou kilowatthodinu vyrobené elektřiny. Solární panely jsou teď tak levné, že jejich účinnost se stala méně důležitou. Existuje tolik střech ve Velké Británii a v Německu, že kdybychom na každou z nich nainstalovali solární panely, produkovaly by mnohonásobně více elektřiny pro naše země.

Je Velká Británie vhodná pro obnovitelné zdroje energie?
Velká Británie má úžasný potenciál a částečně ho využívá moudře tím, že instalovala větrné elektrárny na moři. Mohla by to ještě vylepšit instalací větrných elektráren na souši, ačkoli to je víc podmíněné politickým rozhodnutím.  A například stavět přílivové elektrárny v mé zemi nedává smysl, protože Německo má rozdíl mezi přílivem a odlivem jen 1-2 metry, kdežto postavit přílivové elektrárny ve Walesu, kde je rozdíl až 10 metrů, smysl má.

Mění se politika kolem obnovitelných zdrojů?
V Německu určitě ano. Děláme docela dobrou práci, abychom dosáhli 80 procent výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2050. My Němci rádi plánujeme věci v dostatečném předstihu, ale nemůžeme znát všechny komplikace, které se stanou do roku 2050, takže jsme zvolili velmi „ne-německý" přístup a průběžně vyhodnocujeme naše kroky každých pět let.

Státní dotace ve Velké Británii pro domácí výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou tak populární, že existují obavy, zda je jejich financování udržitelné.
V Německu jsme před dvěma lety vedli diskusi o nákladech souvisejících se zaváděním obnovitelných zdrojů energie. Lidé si často neuvědomují, že ačkoli se náklady kvůli počátečnímu připojení obnovitelných zdrojů do sítě zvýší, velkoobchodní cena elektřiny se ve výsledku sníží, čímž se prakticky vyrovná ono počáteční zvýšení nákladů: změnit energetické hospodářství není snadné, ale čím rychleji se to provede, tím levněji to vyjde. I přesto, že v současnosti jsou v Německu obnovitelné zdroje stále připojovány, cena elektřiny se již stabilizovala.

Existují další věci, o kterých lidé možná nepřemýšlí, když uvažují o obnovitelných zdrojích energie?
Musíte se na to podívat z širšího úhlu pohledu. Zhruba dvě třetiny peněz nutných pro provoz konvenčních elektráren zůstává v zahraničí jako náklady na palivo, zatímco peníze, které zaplatí lidé ve Velké Británii za obnovitelné zdroje energie zůstanou součástí britské ekonomiky. A infrastruktura obnovitelných zdrojů energie bude vytvářet pracovní místa ve Velké Británii na mnoho let dopředu. Chcete-li se rozvíjet a vytvářet nová pracovní místa a inovaci ve vaší zemi, měli byste do toho jít a utkat se s tou výzvou.

Olga Kališová, Calla

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla