Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Řada z vás se po přečtení minulého čísla Chytré energie zaradovala nad možností finanční podpory pro fotovoltaické systémy na střechách rodinných domů z programu Nová zelená úsporám. Informace o tom, že ministr Brabec konečně začal plnit vládní program a rozhodl se podporovat fotovoltaiku alespoň ve stejné míře, jako solární termální zdroje, byla bohužel mylná. Všem, kteří snad začali věřit sloganu Hnutí ANO „vládní program – prostě ho splníme“ a propočítávat podporu pro svůj systém se omlouváme.

Informace o podpoře fotovoltaiky vycházela přímo z nitra ministerstva – už v lednu schválil Řídící výbor základní nastavení programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. Podpora pro střešní systémy FVE v něm byla obsažena. Ani v připomínkovém řízení k programu, které proběhlo v březnu, nevznesl nikdo z Vlády námitky proti tomuto plánu. Pro nás, stejně jako pro některé úředníky ministerstva či SFŽP, se kterými jsme o věci jednali, byla proto finální podoba výzvy programu pro letošní rok nepříjemným překvapením.

Údajným důvodem, proč přes původní záměr program solární ohřev vody a přitápění s využitím fotovoltaiky nepodpoří, byly průtahy při schvalování novely energetického zákona. Její součástí je i konec povinnosti získat licenci na provozování fotovoltaických zdrojů do 10 kW. Novela prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně až 10. dubna, tedy po vyhlášení programu.

Podle informací z ministerstva sice není fotovoltaika obsažena v současné výzvě, nicméně v nové směrnici, která řídí celý program, není možnost její podpory vyloučena. Šance, že v době, kdy novela vstoupí v platnost, bude vyhlášena výzva i na tyto systémy, stále existuje. Podle vývoje v Operačním programu Životní prostředí je navíc možné očekávat, že fotovoltaické systémy získají podporu i tady, při energetických renovacích veřejných budov. Po zkušenostech s předběžnými informacemi z Ministerstva životního prostředí ale pro jistotu nejásáme předčasně.

Ondřej Pašek, Centrum pro dopravu a energetiku

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla