Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Aktualizovaný odhad potenciálu produkce větrných elektráren v České republice, který na začátku dubna publikovala Komora OZE, výrazně převyšuje odhady, se kterými tradičně pracují podklady ministerstva průmyslu pro energetické koncepce. Studie vychází z měření prováděných Ústavem fyziky atmosféry a počítá s nasazením poslední generace větrných turbín, která je dostupná na současném trhu. Respektuje přitom omezení, že větrné elektrárny se nebudou stavět na území národních parků a chráněných krajinných oblastí.

Studie dochází k závěru, že instalovaný výkon větrných elektráren v České republice by mohl stoupnout na dvacetinásobek současného stavu a jejich roční výroba překročit 18 TWh. O tom, kolik z necelých dvou tisíc uvažovaných větrných turbín bude nakonec postaveno, nebudou rozhodovat fyzikální měření, ale souhlas či nesouhlas veřejnosti s jednotlivými projekty.

Mají-li se větrné elektrárny v České republice stavět v příštích letech, tak se podobně jako v ostatních zemích neobejdou bez podpory. Ta by ovšem v jejich případě byla šestinová ve srovnání s dotací potřebnou pro výrobu srovnatelného množství elektřiny v nových jaderných blocích (za předpokladu převzetí podpůrného schématu navrženého pro aktuálně připravovanou výstavbu nových reaktorů v britské elektrárně Hinkley Point).

Kompletní studie je k dispozici ke stažení na adrese:
http://www.csve.cz/img/wysiwyg/file/KomoraOZE_analyza-potencial-OZE_dilci-VTE.pdf

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla