Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Podle francouzské vládní zprávy bude 100 % výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2050 ve Francii levnější než 50 % výroby elektřiny z jaderných elektráren.

Zpráva Francouzské agentury pro životní prostředí a energii (ADEME) došla k závěru, že uspokojení francouzské poptávky po elektřině z obnovitelných zdrojů do roku 2050 by stálo zhruba stejně tolik co plán, který je v současné době upřednostňován prezidentem a Ministerstvem životního prostředí, udržitelného rozvoje a energetiky, tj. pokrytí francouzské energetické spotřeby z 50 % jadernými elektrárnami, 40 % obnovitelnými zdroji a 10 % fosilními palivy do roku 2050.

ADEME údajně měla zveřejnit tento dokument 14.-15. dubna, ale odložila jej v důsledku jeho rozpracovanosti. Nicméně, kopii zprávy získala francouzská média a zveřejnila ji s cílem vyvolat debatu o francouzské energetické politice.

120-ti stránková zpráva byla napsána za přispění Generálního ředitelství pro energetiku a klima (DGEC), které funguje v gesci francouzského ministra životního prostředí, a obsahuje dovětek „za účelem dosažení robustnosti a vědecké solidnosti byly hypotézy a výsledky prověřeny vědeckým výborem národních a mezinárodních odborníků".

Mezi další zajímavosti zprávy patří:
- Potenciální výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů ve Francii do roku 2050 (1268 TWh ročně) trojnásobně převyšuje předpokládanou národní poptávku po elektřině pro toto období (422 TWh). Dosažení tohoto cíle vyžaduje řízenou poptávku, která snižuje spotřebu o 14 %, a to i přes předpokládané zvýšení francouzské populace o 6 milionů obyvatel.
- Dosažení 100 % mixu elektřiny z obnovitelných zdrojů bude vyžadovat rozmanitost zdrojů. Studie předpokládá mix 63 % pobřežních a vnitrozemských větrných elektráren, 17 % solárních elektráren, 13 % vodních elektráren a 7 % tepelných elektráren (včetně geotermálních). Regiony s největším potenciálem pro rozvoj obnovitelných zdrojů jsou: Akvitánie, Bretaň, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur a Rhône-Alpes.
- Zpráva předpokládá, že cena elektřiny bez spotřební daně vzroste o 30 % do poloviny století, ať už se Francie rozhodne pro 100 % mix obnovitelné energie nebo pro kombinaci 50 % jaderné energie, 40 % energie z obnovitelných zdrojů a 10 % energie z fosilních paliv (především ze zemního plynu).
- V letech 2019 a 2025 dosáhne téměř polovina z 58 jaderných reaktorů ve Francii čtyřicátý rok životnosti, pro kterou byly navrženy. I v případě, že jim bude prodloužena licence, musí být vybaveny novější technologií, u které cena neustále vzrůstá. Vyřazování reaktorů také zvyšuje náklady.

Přeloženo na základě:

http://www.go100percent.org/cms/index.php?id=45&tx_ttnews[tt_news]=395&cHash=c49d899dffe50003b28e67bc8ffa6655

Olga Kališová, Calla, foto: power-eng.com

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla