Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Po letech démonizování obnovitelných fotovoltaických zdrojů energie a kladení překážek jejich rozvoji se konečně začínají podmínky zlepšovat. Současná vláda po dvou letech plní jeden ze slibů svého programu – podporu solárních elektráren na střechách. Program Nová Zelená úsporám bude nově od léta 2015 finančně podporovat instalaci fotovoltaických panelů na rodinných domech ať už samostatně, nebo v rámci celkového snížení spotřeby energie objektu pomocí zateplení. Kromě finanční podpory se také zjednodušují podmínky pro připojování fotovoltaických zdrojů do instalovaného výkonu 10 kW do distribuční sítě. Majitel fotovoltaického systému nově nebude potřebovat licenci na obchodování s elektřinou.

Podpora pro fotovoltaické systémy, stejně jako pro instalaci solárních termálních kolektorů, se bude odvíjet od výše roční využitelné vyrobené energie. Při instalaci solárních systémů zároveň se zateplením domu bude při roční vyrobené energii nad 1000 kWh podpora 45 000 Kč, při roční vyrobené energii nad 2200 kWh pak 60 000 Kč. Při samostatné instalaci systému bez zateplení bude v obou případech podpora o 10 000 Kč nižší. Podporu je možné využít i na přípravu projektové dokumentace.

Podpora pro fotovoltaiku byla stanovena na stejné výši jako podpora pro solární termické kolektory. Majitelé domů se tak mohou rozhodnout sami, jestli pro ně bude výhodnější využít podporu na vytápění a ohřev teplé vody jen pomocí termických kolektorů, nebo budou investovat do fotovoltaického systému, kde bude možné elektřinu využít jak na přitápění a ohřev vody, tak pro další spotřebiče v domě. K tomu bude nutné vybavit systém také střídačem pro přeměnu proudu z panelů na střídavý a systémem řízení spotřeby, který rozdělí vyráběný proud podle momentální spotřeby mezi spotřebiče nebo elektrický kotel či bojler. Celková výše investice tak může být vyšší, systém se střídačem ale nabízí lepší využití solární energie a úsporu v nákladech jak na vytápění, tak na elektřinu.

Dalšími novinkou programu Nová zelená úsporám je možnost investovat i do částečných energetických renovací. Na rozdíl od předchozích let, kdy šanci na podporu měli jen ti, kteří zateplili jak stěny, tak půdy a střechy, případně podlahy a vyměnili i okna, od tohoto roku je možné žádat podporu jen na některá z těchto opatření. Finančně výhodnější bude ovšem stále komplexní zateplení, zůstává i motivační prvek vyšší podpory při dosažení vyšší úspory energie. Nově se program otevře také pro bytové domy v hlavním městě Praze. Bytové domy v ostatních krajích republiky budou podpořeny z nového Integrovaného regionálního operačního programu, na jehož otevření se stále čeká. Výzva programu Nová zelená úsporám pro rok 2015 by měla být zveřejněna již v březnu.

Ondřej Pašek, Centrum pro dopravu a energetiku

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla