Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Na solární elektrárně Alt Daber v německé spolkové zemi Brandenbursko byl instalován výkonný zásobník, který umožňuje dodávat elektřinu do sítě vysokého napětí 110 kV. Zařízení s názvem Energy Buffer Unit pracuje na bázi olova a kyseliny, má kapacitu 2000 kWh, výkon 3 MW a je využitelné jak u obnovitelných, tak konvenčních zdrojů energie. Umožňuje vyšší flexibilitu výkonu a tím přispívá ke stabilitě energetické sítě. Vykazuje dlouhou životnost (tři a půl tisíce nabití) a nízké náklady na údržbu. Po skončení životnosti jsou všechny komponenty stoprocentně recyklovatelné.

"Solární elektrárny budou mít v budoucnu nejdůležitější funkci při řízení energetické sítě. Ve spojení se zásobníkem umožňují zajistit stabilitu dodávek, což je z hlediska rozvoje obnovitelné energetiky klíčové" říká Bernhard Beck, obchodní ředitel firmy BELECTRIC GmbH, která elektrárnu Alt Daber vlastní a nový typ zásobníku vyvinula.

Zásobník Energy Buffer Unit dále umožňuje propojovat solární, větrné, případně plynové a vodní elektrárny a vytvářet tak hybridní zdroje energie. Tím zvyšuje spolehlivost dodávek obnovitelné elektřiny a umožňuje snižovat rezervní kapacitu konvenčních elektráren. Klesá rovněž potřeba výstavby nových přenosových a rozvodných sítí.

Solární elektrárna Alt Daber s 68 MW výkonu vznikla na 133 hektarové ploše bývalého letiště sovětské armády v roce 2011. Vývoj zásobníku finančně podpořila brandenburská zemská vláda.

Jakub Šiška, Sonne und Freiheit

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla