Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V současnosti podle aktualizovaných údajů Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) existuje na 6,5 milionů přímých i nepřímých pracovních míst v oblasti obnovitelných zdrojů energií.. Dřívější globální odhad pracovních míst byl 2,3 milionů v roce 2008 (Program OSN pro životní prostředí) a v roce 2012 se odhadovalo 5 milionů pracovních míst (Mezinárodní organizace práce). I když tyto odhady naznačují silný nárůst zaměstnanosti v odvětví obnovitelných zdrojů, čísla také představují postupné úsilí rozšířit sběr dat v jednotlivých zemích a odvětvích, jak píší hlavní výzkumník z Worldwatch Michael Renner, Rabia Ferroukhi z IRENA, a Arslan Khalid a Alvaro Lopez-Peña v posledním vydání Vital Signs Online vydaném Worldwatch Institute.

5,8 milionů míst je v zemích, které jsou domovem poloviny světové populace - Číně, členských zemích Evropské unie, Brazílii, Spojených státech a Indii. Celkový vzestupný trend v oblasti zelených pracovních míst byl doprovázen značnými výkyvy v některých odvětvích. Nikde jinde není kolísání tak výrazné jako ve fotovoltaickém průmyslu. I intenzivní konkurence, masivní nadbytečné kapacity a padající ceny způsobily vysoký stupeň turbulence v posledních dvou až třech letech, ale ty samé faktory také vyvolaly rozmach těchto technologií a zařízení. Celosvětové zaměstnání ve fotovoltaickém sektoru se zvýšilo z 1,4 milionů pracovních míst v roce 2012 na 2,3 miliony v roce 2013.

Zaměstnanost ve větrné energetice, se odhaduje na 834 tisíce pracovních míst. Nejistota ohledně budoucího směřování politiky v několika zemích oslabila tvorbu pracovních míst v této oblasti v roce 2013, což vedlo k výraznému poklesu nových instalací ve Spojených státech a k oslabení trhu ve velké části Evropy a v Indii. Naproti tomu vývoj v Číně a Kanadě vypadal pozitivněji.

Z dostupných informací vyplývá, že energie z obnovitelných zdrojů se rozrostla natolik, že se stala významným zdrojem pracovních míst. Navzdory rostoucí produktivitě práce růst počtu pracovních míst v příštích desetiletích je pravděpodobný stejně jako posun světového energetického systému směrem k nízkouhlíkovým obnovitelným zdrojům.

Vybrané země ze zprávy:

  • Čína je největším zaměstnavatelem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Poslední odhady Národního energetického centra pro obnovitelné zdroje (CNREC) naznačují téměř 1,6 milionů pracovních míst ve fotovoltaickém průmyslu v roce 2013. Další významná pracovní místa v sektoru obnovitelných zdrojů se blíží jednomu milionu.
  • Členské státy Evropské unie vykazovaly více než 1,2 milionu pracovních míst v oblasti obnovitelných zdrojů energie v roce 2012. Přestože Německo utrpělo ztráty pracovních míst v roce 2013, tato země zůstává i nadále dominantním evropským zaměstnavatelem v oblasti obnovitelných zdrojů, s asi 371 tisíc pracovních míst. Odvětví obnovitelných zdrojů energie ve Španělsku bylo tvrdě zasaženo hospodářskou krizí a sérií nepříznivých politických změn na vládní úrovni. Země utrpěla čistou ztrátu 23,7 tisíců (neboli 17 procent) pracovních míst mezi lety 2008 a 2012.
  • V Brazílii je energie z obnovitelných zdrojů do značné míry synonymem pro cukrovou třtinu ve formě etanolu. Faktor nabývající na důležitosti je rostoucí mechanizace sklizně cukrové třtiny, která snížila množství přímých pracovních míst ze 460 tisíců v roce 2006 na 331 tisíc v roce 2012, i když pracovních míst pro zpracování etanolu přibylo.
  • Ve Spojených státech počet pracovních míst v oblasti větrné energie a zpracování etanolu kolísal, ale zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu rostla rychle. V sektoru větrné energetiky přerušovaná platnost amerického systému daňové úlevy z výroby ovlivnila zaměstnanost tak, že v průběhu roku 2013 došlo k 92% poklesu v oblasti instalací nových větrných zařízení, což mělo za následek pokles pracovních míst z 80,7 tisíců v roce 2012 na 50,5 tisíc v roce 2013. Americká zaměstnanost v etanolovém průmyslu se snížila v roce 2012 v důsledku rostoucích cen surovin, snížení výnosů kvůli suchu a nižší poptávce, ačkoli se podmínky zlepšily a zaměstnanost se stabilizovala v roce 2013. Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu byla blízko 143 tisícům pracovních míst v roce 2013, což je nárůst o 20 procent.

Tom Prugh, Worldwatch Institute, přeložila: Olga Kališová – Calla, redakčně kráceno

Zdroj: http://www.worldwatch.org/jobs-renewable-energy-expand-turbulent-process-2

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla