Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Německá přeměna energetiky na systém postavený na obnovitelných zdrojích neznamená jen vládní plány na výstavbu mořských větrných parků a vysokokapacitních vedení pro přenos elektřiny ze severu na jih. Souběžně probíhá proměna zdola, kdy se dosavadní zákazníci stávají zároveň vlastníky obnovitelných zdrojů, tedy výrobci elektřiny.

V žádném případě nejde o okrajový trend. Z celkového německého výkonu obnovitelných zdrojů, který činí úctyhodných 73.000 MW, vlastní 47 % jednotlivci a družstva. Dalších 41 % instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů patří investorům, jako jsou banky, fondy nebo podnilatelé, kteří si pořizují zdroj pro pokrytí vlastní spotřeby. Energetickým společnostem patří zbývajících 12 % instalovaného výkonu.

Sektor energetiky v Německu tak směřuje nejen ke snížení znečišťování, ale také k vyšší nezávislosti domácností a dalších maloodběratelů na velkých energetických firmách.

Podrobnější informace: http://energytransition.de/2012/10/energy-by-the-people/

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla