Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Slunce nám posílá energii zadarmo – ale jen ve dne a jen tehdy, pokud se nezatáhne obloha. Překonat nesoulad mezi tím, jak svítí Slunce a tím, kdy elektřinu potřebujeme, je jednou z největších technologických výzev. Zatím je to tak, že solární kolektory vyrábějí nejvíc proudu v poledne, kdy bývá intenzita slunečního záření nejvyšší, ale poptávka po elektřině naopak poměrně slabá. Další rozvoj solární energetiky tedy vyžaduje zařízení, které dokáže vyrobenou elektřinu uchovat a uvolnit ji v době energetické špičky.

Nedávno se na trhu objevila první generace zásobníků solárního proudu pro malospotřebitele, které umožňují domácnostem ušetřit v průměru 30 % elektřiny z veřejné sítě. Další průlom na sebe nedá dlouho čekat: Technologický institut z Karlsruhe nedávno uvedl do zkušebního provozu solární park se zásobníkem, který je s kapacitou 1 MWh největší v Německu.

Zkušební zařízení se sestává z více než stovky fotovoltaických modulů různé konfigurace, které se od sebe liší nastavením podle světových stran, sklonem i technickými součástmi. Výkonová data se průběžně zaznamenávají a analyzují. Vědci posléze vyhodnotí, jaká konfigurace je nejvýhodnější z hlediska sítě a provozních nákladů. Zvláštností je také nový typ lithio-iontových baterií, řízených pomocí speciálně vyvinutého softwaru. Ten zohledňuje u každé baterie aktuální stav nabití, teplotu, intenzitu slunečního záření a další parametry. Zařízení dokáže pokrýt spotřebu elektřiny bytových domů nebo malých podniků ze 70 až 80 procent při polovičních nákladech ve srovnání s odběrem ze sítě. Technicky by bylo možné i úplné samozásobení, kapacita baterií by se ale musela zvýšit tak, že by se to zatím uživatelům finančně nevyplatilo.

Náklady přepočtené na jednu získanou kilowatthodinu činí u pokusného zařízení zhruba 10 eurocentů, zatímco domácnosti platí při odběru z veřejné sítě průměrně 29 eurocentů/kWh. Ačkoli zařízení má během zkušebního provozu sloužit hlavně ke shromažďování co největšího množství dat, bude mít i svůj hospodářský přínos. Postará se o napájení velkých vědeckých přístrojů v kampusu Technologického institutu, čímž pokryje asi 2 % jeho celkové spotřeby elektřiny. Investiční náklady činily 1,5 milionu Euro, roční úspora elektřiny má činit 200 tisíc Euro a doba životnosti se předpokládá 20 let.

Spuštění pokusného zařízení je součástí rozsáhlého projektu, jehož cílem je vyvinout průmyslově využitelné a cenově dostupné solární zásobníky jak pro stacionární využití, tak pro elektromobilitu. Celkem se na projektu podílí vedle Technologického institutu v Karlsruhe dalších 25 institucí a 800 vědců z různých oborů.

Jakub Šiška, Sonne und Freiheit


Další informace: www.competence-e.kit.edu

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla