Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V evropské klimaticko-energetické strategii pro rok 2030 potřebujeme stanovit ambiciózní cíl pro obnovitelné zdroje. Pokud dostatečně snížíme spotřebu energie, potřebujeme v maximální míře využít potenciál obnovitelných zdrojů, abychom dosáhli cíleného snížení emisí skleníkových plynů. Několik odborných studií Fraunhofer ISI (2012), Greenpeace/EREC (2012), Ecofys/WWF (2013) či Öko-Institut (2011) stanovilo potenciál podílu obnovitelných zdrojů pro rok 2030 na nejméně 45 % a to s využitím stávajících a vyzkoušených technologií. Studie také ukázaly, že dosažení nižšího, například 30% cíle pro obnovitelné zdroje pro rok 2030, by nevyžadovalo téměř žádná dodatečná opatření a bude splněno tak jako tak.

Zatímco náklady na fosilní paliva budou s jejich ubývajícími zásobami už jen růst, technologie využívající obnovitelné zdroje jsou čím dál levnější. Jen za dovoz fosilních paliv utratí Evropská unie 500 miliard EUR ročně (z toho ČR v současnosti přibližně 200 miliard korun). Cena jedné kilowatthodiny větrné elektřiny se od konce osmdesátých let propadla na méně než desetinu a za posledních 5 let se snížila již o dalších 29 %. Mezinárodní energetická agentura očekává, že už kolem roku 2015 bude průměrná cena větrné elektřiny v Evropě asi o desetinu nižší než cena elektřiny uhelné.  Komerční cena fotovoltaických článků se z 32 dolarů na každý watt instalovaného výkonu v roce 1979 propadla na necelý dolar v roce 2013 a propad pokračuje i v roce 2014.

Podíl EU na globálním trhu s technologiemi pro obnovitelné zdroje energie je bezmála 40 % –  v tom ještě stále porážíme Čínu. Například Dánsko je světovým lídrem ve výrobě větrných elektráren, protože výrobci se soustřeďují do zemí nebo regionů, kde je po příslušných technologiích vyšší poptávka.  Komerční sféra přitom vysílá jasný signál: v roce 2011 převýšily investice do obnovitelných zdrojů investice do dalšího rozvíjení fosilního průmyslu.  Menší dovozy fosilních paliv nám umožní snížit závislost na nestabilních státech, stejně jako na nestabilních cenách ropy.

Požadujeme proto navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v EU na 45 % v roce 2030 (což při celkově nižší spotřebě energie odpovídá přibližně 360 Mtoe konečné spotřeby energie).

Edvard Sequens, Calla

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla