Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Letošní vydání publikace World Nuclear Industry Status Report přináší již podruhé speciální kapitolu, která srovnává aktuální vývoj v odvětví obnovitelných zdrojů a jaderné energetiky. Jako měřítko rozvoje používá tři parametry – objem prostředků investovaný do srovnávaných technologií, instalovaný výkon a produkci elektřiny.

Objem celosvětových investic do obnovitelných zdrojů (nezapočítávají se velké vodní elektrárny, ale v čísle jsou zahrnuty i investice do vývoje zachytávání a ukládání uhlíku - jde o metodiku agentury Bloomberg) v roce 2012 činil 268 miliard dolarů, což znamená 10% pokles oproti předchozímu rekordnímu roku, ale pětinásobek ve srovnání s rokem 2004. Většina peněz – 149 miliard dolarů - přitom byla investována do velkých obnovitelných projektů, jako jsou větrné parky, teplárny na biomasu nebo velkoplošné solární elektrárny, financovaných energetickými firmami. Z decentralizovaných obnovitelných zdrojů investoři utratili nejvíc za střešní fotovoltaické elektrárny.

V případě jaderných elektráren nejsou data zpracovaná podle stejné metodiky k dispozici. Srovnání brání mimo jiné skutečnost, že investice do jaderného reaktoru je rozložena do podstatně delšího časového úseku než v případě obnovitelných zdrojů. Nicméně za předpokladu, že investiční náklady konkrétních jaderných elektráren započítáme kompletně do roku zahájení jejich výstavby, vychází objem investic do odvětví ve srovnání s obnovitelnými zdroji na desetinu.

Je pravděpodobné, že celkový objem investic do obnovitelných zdrojů klesne i v roce 2013. Příčinou ovšem není snižování počtu projektů, ale pokles ceny technologií. Například ceny fotovoltaických modulů klesly od roku 2008 o 80 %, větrné turbíny zlevnily za stejné období o 29 %. Náklady na pořízení obnovitelných zdrojů stále klesají, vykazují tedy opačný trend než jaderné reaktory.

Od roku 2000 se celosvětově zvýšil instalovaný výkon větrných elektráren o 266 GW, solárních elektráren o 99 GW a jaderných o 9 GW. V roce 2012 narostl instalovaný výkon větrných elektráren o 45 GW, v případě fotovoltaiky šlo o 32 GW navíc. V případě jaderných elektráren vzrostl instalovaný výkon meziročně o 1,2 GW.

Zatímco celkový globální instalovaný výkon jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů je již téměř vyrovnaný, v roční výrobě elektřiny mají zatím reaktory výrazně navrch (zhruba 2 350 TWh oproti 600 TWh vyrobeným v solárních a větrných zdrojích). I v zemích se silnou ekonomikou jako je Německo nebo Čína již ovšem produkce obnovitelných zdrojů jaderné elektrárny překonala. Díky rychlému růstu, jehož tempo bylo v roce 2012 dvakrát vyšší, než u uhelných a jaderných elektráren dohromady, dosáhly solární a větrné zdroje v Číně roční produkce 100 TWh, zatímco jaderné reaktory vyrobily 98 TWh.

V případě Německa překonala produkce obnovitelných zdrojů jaderné elektrárny poměrně přesvědčivě. Dosáhla úrovně 136 TWh oproti 100 TWh jaderné elektřiny. Obnovitelné zdroje tak pokrývají 23 % německé výroby elektřiny. Například výroba francouzských jaderných elektráren činila loni 407 TWh, ale při zachování současných trendů se bude rozdíl ve výrobě mezi „jadernou“ Francií a „obnovitelným“ Německem dále snižovat.

Karel Polanecký a Edvard Sequens, Temelin.cz

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla