Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Lednová zpráva Evropského účetního dvora o efektivitě financování úspor energie vzbudila rozruch mezi odborníky i v evropských médiích. Doba ekonomické návratnosti investic do zvýšení energetické efektivity přesáhla v některých zkoumaných případech i 150 let. Z Evropy jsou přitom známé příklady, kdy se finance investované do energetických renovací budov vrátí díky nižším účtům za energie už během šesti let. Má být ale návratnost investic jediným vodítkem, jak k energetickým renovacím přistupovat?

Česká republika patří mezi země, které pro tyto účely dostaly z evropského rozpočtu nejvíce prostředků, a hodnocení se tedy týká i nás. Zpráva dochází k závěru, že členské státy při výběru projektů nezohlednily poměr vynaložených nákladů vůči dosaženým úsporám energie. Vodítkem veřejné správy při výběru projektů energetických renovací byla spíše potřeba rekonstrukce budovy než možnost snížit spotřebu energie, a tomu odpovídaly i náklady na opatření.

V příštím kole evropských fondů má Česká republika možnost svou reputaci zlepšit. Pravidla lze nastavit tak, aby hlavním kritériem byla dosažená úspora a úroveň financování motivovala k co nejefektivnějším opatřením, například pomocí bonusů pro projekty, které v tomto ohledu dosáhnou nejlepších výsledků. Důležité je také zajistit transparentní procesy při nastavování podmínek i výběru projektů – dohled veřejnosti i odborníků může zabránit mnoha pochybným záměrům. Prostá finanční návratnost a nákladová efektivita ale nemůže být jediným cílem vynakládání veřejných peněz. Energetické renovace budov totiž přinášejí i řadu dalších benefitů pro veřejné finance, zaměstnanost, životní prostředí nebo v podobě snížení závislosti na nekvalitním domácím uhlí nebo na dovozu fosilních paliv ze zahraničí.

Starost o návratnost investice můžeme nechat na bedrech vlastníkům budov, v případě veřejných budov státu a obcí – úsporná opatření jsou návratná. Cílem evropských fondů je podporovat konkurenceschopnou ekonomiku, která lépe využívá dostupné zdroje, včetně energie. Financování z evropského rozpočtu by nemělo nahradit zdravý rozum a péči řádného hospodáře, který snižuje své výdaje za energie. Veřejné finance mají být poskytovány až nad úrovní prosté finanční návratnosti, měly by přispět k ambicióznějším úsporám energie a prospět nejen vlastníkům budov, ale i celé společnosti.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla