Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Ministerstvo průmyslu navrhuje po roce 2015 zastavení garantovaných výkupních cen pro nové obnovitelné zdroje a zavedení pouze investiční podpory nebo podpory formou aukcí či tendrů na nové kapacity. Česko by tak přijalo systém podpory obnovitelných zdrojů, který jiné státy – například Velká Británie – zavrhly, protože počet skutečně realizovaných projektů byl velmi nízký. V českém prostředí by přechod na investiční podporu znamenal zvýšené riziko korupce. Zejména drobní investoři by navíc formou úvěrů a půjček obtížněji získávali finance na své projekty. Vítězem by se opět staly dominantní energetické společnosti.

Úspěšnému rozjezdu větrných, slunečních, biomasových či bioplynových zdrojů dočasně pomáhá dobře nastavený systém podpory pomocí pevných výkupních cen, které hradí spotřebitelé v ceně elektřiny. V České republice jsme byli v roce 2009 svědky jeho zneužití umělým oddalováním potřebné novelizace zákona v parlamentu. V jiných zemích se to nestalo – velké energetické společnosti využívající konkurenční neobnovitelné zdroje tam nemají tak významný politický vliv jako u nás. Zrušení standardního systému postupně se snižující podpory ale problém neřeší. Naopak – závislost občanů i části politiků na dominantních výrobcích energie tak ještě vzroste.

S technologickými inovacemi, které zvyšují účinnost solárních článků nebo větrných turbín, klesá jejich pořizovací cena a zdárně šlapou na paty uhelné nebo atomové energetice. Podle analytiků agentury Bloomberg klesla cena fotovoltaiky za poslední tři roky o 75 procent. Právě díky stabilnímu systému podpory se cena sluneční elektřiny v Německu, Itálii nebo Španělsku již dostala pod úroveň maloobchodních cen elektřiny. Ekonomicky slibná je i větrná energie: v době, kdy chce ministerstvo průmyslu spouštět nový Temelín, tedy okolo roku 2025, se předpokládá, že bude větrná elektrárna skoro o polovinu levnější, než energie z nových reaktorů. Podle odborných propočtů může Česko obnovitelnými zdroji pokrýt téměř dvě třetiny současné domácí spotřeby, a proto by vláda neměla uměle stanovit limit, za který se čistá energetika nesmí rozvíjet.

Více informací: http://www.energetickakoncepce.cz/pripominka/chybi-podpora-obnovitelnych-zdroju-energie

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla