Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V únoru oznámili němečtí ministři hospodářství a životního prostředí společný záměr snížit výkupní cenu elektřiny pro nově postavené sluneční elektrárny. Cílem kompromisního návrhu je zachovat rozvoj fotovoltaiky a zároveň omezit dopad výkupních cen na výslednou cenu elektřiny pro koncové zákazníky.

Minimální výkupní cena pro nové fotovoltaické elektrárny bude odstupňovaná podle velikosti jejich výkonu. Majitelé malých zdrojů do 10 kW (typicky instalace na střeše rodinného domu) budou elektřinu prodávat za 19,5 eurocentu (přibližně 4,90 Kč) za kilowatthodinu, v případě elektráren do výkonu 1 MW půjde o 16,5 eurocentu, do 10 MW o 13,5 eurocentu. Elektrárny s výkonem přes 10 MW již nemají na minimální výkupní cenu nárok. Uvedené minimální výkupní ceny se ovšem budou každý měsíc snižovat o 0,15 eurocentu. Tímto opatřením chtějí ministři předejít opakování nekontrolovaného růstu fotovoltaických elektráren v případě rychlého poklesu ceny jejich komponent. Zároveň jeho zavedením predikují dosažení konkurenceschopnosti fotovoltaických modulů s ostatními zdroji.

Zástupci firem, které podnikají v solární energetice, označili snížení minimálních výkupních cen za nepřiměřené a obávají se, že rozvoj fotovoltaiky nebude za nových podmínek pokračovat. Proti rozhodnutí protestovalo na berlínské demonstraci pořádané asociací solárních firem ve spolupráci s odbory a opozičními politickými stranami více než deset tisíc lidí.

Více informací na http://www.germanenergyblog.de/?p=8696#more-8696 a http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/03/solar-protest-in-berlin-over-perceived-slowdown-of-renewable-energy-transition.

 

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla