Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Ve sněmovně se projednává nový zákon o podporovaných zdrojích energie, který mění pravidla pro růst obnovitelných zdrojů. Čistá energie se v minulých letech díky technologickým inovacím a poklesu investiční náročnosti nadechla k velkému skoku instalovaného výkonu. Nový zákon však obsahuje řadu rizik, které mohou moderní odvětví zaškrtit a připravit českou ekonomiku o šanci zbavit se fosilních paliv.

Stop stav všem

Základním kamenem úrazu je, že verze zákona navržená vládou může zcela zastavit nové instalace solárních panelů na střechách rodinných domů nebo malých firem na příštích deset let. Korunu ministerskému předloze dává pozměňovací návrh Milana Urbana, který omezuje výši podpory pro zelené zdroje pouze do 4,5 Kč na kilowatthodinu.

„Nový zákon mohl pomoci k lepšímu začlenění obnovitelných zdrojů energie do energetické soustavy ČR. Mohl pomoci dalšímu rozumnému rozvoji OZE tím, že by usnadnil podmínky obchodování se zelenou elektřinou. Mohl, ale zřejmě nepomůže. Namísto toho je spíše přehnanou reakcí na selhání při regulaci fotovoltaického boomu a vylévá s vaničkou i dítě„ komentuje návrh zákona právník Pavel Doucha z advokátní kanceláře AK Šikola pro společný web zelených asociací.

Projednávaný návrh zákona vychází z ročních stropů daných Národní akční plánem pro obnovitelné zdroje energie. Tento dokument pak stanovuje limity u sluneční energetiky do roku 2020, které se však podařilo naplnit již v předchozím roce. Solární energetiku omezuje mimo zmíněných stropů také limitem podporu pouze pro instalace panelů na střechách do výkonu 30 kW. Řada rozlehlých ploch na továrních halách nebo logistických a nákupních centrech tak zůstane nadále nevyužita.

Maximální hranice povoleného výkonu omezují další růst i větrných, biomasových nebo bioplynových zdrojů. Stropy megawattů v jednotlivých technologiích ve výsledku odradí i investory kvalitních projektů. Nebudou mít totiž jistotu, zda v době přípravy projektu nestopne stát podporu pro daný zdroj.

Bez jistot

Producenti zelené energie také ztratí jistotu odběru vyrobené elektřiny. Krok ohrožuje zejména malé výrobce. Obnovitelná elektřina se tak do sítě nemusí vůbec dostat. Návrh zákona jde na ruku velkým energetickým společnostem, zejména ČEZ. Tím, že prodlužuje dotace pro spoluspalování biomasy a uhlí ve velkých elektrárnách až do roku 2015, dojde k dalšímu zdražení biomasy. V nevýhodě budou malé lokální výtopny a kogenerační stanice i uživatele domácích kotlů na peletky. Opět v zákoně chybí koncepční podpora tepla z obnovitelných zdrojů. Přitom má Česká republika v čistém teple mnohem více možností než k výrobě zelené elektřiny.

Růst zelené energetiky bude brzdit i absence podpory postupného vybudování takzvaných chytrých sítí, které by umožnily bezproblémově zvládat rostoucí množství elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Vládní návrh přitom zcela ignoruje postoje české veřejnosti, která si ze tří čtvrtin myslí, že nedostatečně využíváme obnovitelné zdroje energie. Drtivá většina (84 procent) také nenamítá nic proti solárním panelům, pokud stojí na střechách.

Domácí, čisté a obnovitelné

Domácí obnovitelné zdroje vyrábí jen kolem 5 % současné spotřeby energie. Díky diskutabilnímu rozmachu solární energetiky jsme v podílu čisté elektřiny dosáhly 8 % do roku 2010. Jaké jsou však dlouhodobé šance čistých zdrojů? Patrně nejvíce respektovaný pramen – Pačesova komise – spočetla, že by v polovině století mohla česká zelená energetika dodávat až 44 % současné spotřeby tepla a dokonce pokrýt 69 % dnešní poptávky po elektřině. Už dnes však záleží, jestli těchto příležitostí na zbavení se závislosti na fosilních palivech nebo atomu využijeme.
„Chceme využít maximum našeho potenciálu obnovitelných zdrojů ne kvůli Evropské unii, ale protože sníží znečištění, dovoz paliv a zvýší naši energetickou bezpečnost. Místně dostupné obnovitelné zdroje také posilují svobodu jednotlivců a obcí ze závislosti na velkých energetických koncernech,“ popisuje výhody zelené energetiky Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Právě tempo růstu biomasových, větrných, solárních nebo geotermálních zdrojů v tomto desetiletí bude klíčové. Důležitým prvkem je právě dobře nastavená legislativa, která umožní další růst moderních odvětví – ovšem – za rozumnou cenu.

(c) Redakce Chytrá energie / foto: Wikimedia

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla