Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Německo obhájilo prvenství v solární energetice, loni počet nových instalací dosáhl sedminásobku temelínského reaktoru. Letos v únoru dokázaly zelené zdroje pokrýt přes 30 % dodávek. Další zelenou zemí EU je Španělsko, kde se letos v březnu stal vítr hlavním zdrojem elektrické energie, dodal více než 40 % elektřiny.

Chytrá legislativa, rozumný růst

Dobře nastavená legislativa v sousedním Německu umožňuje růst zelených zdrojů v rozumné výši podpory. Větrné turbíny, vodní elektrárny, solární panely či bioplynové stanice dodávají německému průmyslu a domácnostem téměř 17 % elektrické energie. V roce 2010 tedy obnovitelné zdroje energie vyrobily více elektřiny než paroplynové elektrárny, skoro stejně jako černé uhlí a rychle se blíží jaderné energii. Čisté zdroje snižují německou závislost na fosilních i jaderných zdrojích a generují nová pracovní místa. V minulém roce bylo v sektoru zelené ekonomiky zaměstnáno 370 000 lidí.

Růst elektřiny z větrných, solárních nebo biomasových zdrojů umožňují průběžné změny zákona na podporu zelené elektřiny. Německu se například podařilo včasným snížením podpory pro velké solární parky nasměrovat zájem k malým a středním instalacím zejména na střechách. Z přibližně 7500 MW fotovoltaických panelů připojených do sítě v roce 2010 připadlo na jednotky do 10 kW téměř 700 MW tvořených sto tisíci systémy instalovanými na domech. Dalších 3 700 MW připadlo na jednotky v rozmezí výkonů 10 až 100 kW, které obsáhly více než 135 000 systémů. Na větších střechách středních a velkých firem bylo připojeno 1700 MW solárních panelů.

„Průběžné změny zákona na podporu obnovitelných zdrojů zajišťují růst zelených zdrojů za rozumnou cenu pro spotřebitele. Rozdělením podpory podle umístění nebo velikosti naši sousedé šikovně směrují solární panely na místa, kam patří, tedy na střechy domů nebo továren,“ shrnuje výhody dobře nastavené podpory Martin Sedlák z Hnutí DUHA. „Škoda, že se naši zákonodárci nedokážou jednoduše inspirovat. Německá legislativa nelikviduje dynamicky rostoucí sektor, ale pomáhá mu ve vstupu na energetický trh,“ dodává Sedlák.

Bez atomu

Německá vláda rozhodla po havárii reaktorů v japonské Fukušimě o odstavení sedmi nejstarších atomových elektráren. Do roku 2022 by se pak měla energetika zbavit atomu zcela. Vlastně tímto krokem potvrdila ještě loni platnou koncepci, ve které náš soused směřoval ve střednědobém horizontu k bezjaderné energetice.

„Musíme nyní ukázat, že můžeme odejít od jaderné energetiky rychleji a že je možný přechod na obnovitelné zdroje," uvedl spolkový ministr životního prostředí Norbert Roettgen pro Reuters.  Čísla z minulých let napovídají, že je plán Německa realistický. Za poslední roky (2007-2010) se například výkon solárních panelů téměř ztrojnásobil (4420 GWh - 12 000 GWh). Vládní experti u solární energetiky očekávají, že po roce 2015 bude konkurovat ceně běžné elektřiny a nastane další boom tohoto odvětví.

Detailní analýzy německé vlády ukazují, že do roku 2050 může země přejít na 100% obnovitelný energetický systém. Do deseti let pak mohou větrné elektrárny, solární panely nebo biomasové teplárny pokrýt až třetinu německé spotřeby primárních energetických zdrojů. Podle propočtů zpracovaných pro německé ekologické organizace mohou zelené zdroje v roce 2020 dokonce pokrýt téměř polovinu dodávek elektřiny. Překročí-li 40 %, pak už nebude Německo potřebovat žádné jaderné elektrárny.

Svěží španělský vítr

V březnu vyrobily španělské větrné turbíny 4738 GWh elektřiny, pokryly tak 21 % poptávky. Ve srovnání s tím na atomové elektrárny připadlo jen 19 % a na uhelné necelých 13 %.  „Větrná elektřina uspořila 250 milionů euro za dovoz ropy a více než 1,7 milionu tun oxidu uhličitého,“ komentoval výsledky zeleného sektoru José Donoso, prezident tamní větrné asociace. Čisté zdroje dohromady pokryly 42,2 % poptávky po elektřině. Výroba odpovídá spotřebě třinácti milionů španělských domácností a stačila by na pokrytí měsíční spotřeby elektrické energie Portugalska.

Díky levné větrné elektřině jsou také průměrné roční náklady na španělském trhu s elektřinou 38 eur za megawatthodinu, ve srovnání s 47,5 eur za megawatthodinu ve Francii, kde dominují jaderné elektrárny.

foto: Schott, Hnutí DUHA

 

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla