Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie, který poslala vláda do Bruselu, papírově počítá s pokrytím více než 13 % české spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Chybí v něm však konkrétní opatření, která by umožnila, že se to opravdu stane.

Absence dlouhodobé jistoty

Jedenáct českých nevládních organizací zaslalo v polovině listopadu Evropské komisi své připomínky. Experti EU by měli posoudit, zda plán umožňuje realistické dosažení společného cíle. „Ve využití slunečního tepla na jednoho člověka jsme sotva na čtvrtině průměru Evropské unie a biomasy pro teplo využíváme sedmkrát méně než sousední Rakousko. Přitom existuje řada dobrých důvodů, proč podporovat rychlý nárůst počtu solárních systémů, kotlů i větších výtopen na biomasu případně bioplynu k vytápění. Chce to ale dlouhodobý systém a ten v Národním akčním plánu chybí,“ komentuje slabiny českého Plánu Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Ekologické organizace plánu vytýkají především absenci zákona na podporu tepla z obnovitelných zdrojů - oblast, v níž má Česká republika mnohem více možností než u výroby zelené elektřiny. Samotný růst zelené energetiky také mohou ohrozit stanovené roční stropy pro megawatty z jednotlivých technologií. „Takový krok pak ve výsledku odradí investory špatných i dobrých projektů, solárních nebo malých vodních elektráren,“ dodává Sequens.

Bez opatření nebude růst

Sporným bodem je také využití biomasy. Ta má v Česku největší potenciál, ale úředníci v Plánu kalkulují s větší výrobou energie ze dřeva vykáceného v lesích - tato varianta už je ale na hranici možností. Naopak se v příštích deseti letech nepočítá s výrazným nástupem cíleně pěstovaných energetických bylin a dřevin na zemědělské půdě. Kritiku vyvolává také využití biomasy. Namísto společné výroby elektřiny a tepla hodlá Plán energetické plodiny ze zemědělství i dřevo z lesů nasměrovat do méně výhodného použití v elektrárnách.
Místo cíleného energetického využití kuchyňského odpadu, listí nebo trávy v bioplynových stanicích navrhuje, aby byly spalovány ve spalovnách odpadu společně s kvalitními, recyklovatelnými surovinami.

Téměř zde chybí jakákoli opatření, která by zajistila přípravu elektrických sítí na přibývání obnovitelných zdrojů a budování takzvaných chytrých sítí. Plán ani nijak neřeší překážky, které investicím do obnovitelných zdrojů energie staví úřady, především ministerstvo průmyslu a obchodu, ČEPS, Energetický regulační úřad či distribuční společnosti.

„Úřednici sice papírově počítají s růstem zelené energetiky, ale naprosto opomněli připravit související opatření, která by umožnila realizaci čistých zdrojů. Plán tak může paradoxně vést k faktickému zastavení nového odvětví obnovitelné energetiky. Přitom práce českých inženýrů i dělníků v uplynulých letech ukázala, že zelenými zdroji můžeme dobře čelit dovozu zemního plynu nebo vysoké spotřebě špinavého uhlí,“ uzavírá soubor připomínek zelených organizací Edvard Sequens.

Předešlou analýzu Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje naleznete v článku Kocourkův zelený půlkrok.

 

 

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla