Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Evropa může snížit emise skleníkových plynů o 80 % a srazit účty za energii o 330 miliard eur ročně. Potvrdily to scénáře, které pod názvem Roadmap 2050 představila prestižní Evropská klimatická nadace (ECF). Studie obsahuje podrobné technické a ekonomické propočty, které zpracovalo konsorcium pod vedením společnosti McKinsey. Nejprogresivnějším z posuzovaných scénářů je varianta se 100% podílem elektřiny z obnovitelných zdrojů.

„Ekonomické přínosy čistých technologií jsou mnohem větší než náklady, takže jejich zavádění posílí konkurenceschopnost Evropy a vytvoří nová pracovní místa,“ poukázal Tom Brookes, vedoucí Centra pro energetické strategie ECF. Studie potvrdila, že 80% snížení evropských emisí skleníkových plynů v roce 2050 je technicky proveditelné, ale i ekonomicky výhodné.

Experti vedení McKisey pro své propočty sesbírali data od řady významných evropských energetických firem, včetně E.On, RWE, Shell a dalších. Požadovaného snížení emisí lze dosáhnout, pokud unie razantně sníží závislost na fosilních palivech ve třech oblastech: při výrobě elektřiny, v budovách a silniční dopravě. Analýza posuzuje několik různých scénářů, které se liší podle toho, jak velkou část spotřeby budou zajišťovat obnovitelné zdroje, uhelné či plynové elektrárny vybavené technologií k zachytávání oxidu uhličitého nebo jaderné reaktory. Spočetla, že scénář postavený výhradně na obnovitelných zdrojích, včetně solárních koncentračních elektráren umístěných v severní Africe, by byl asi o 5–10 % dražší než průměr ostatních variant.

Studie tak dospěla k podobným výsledkům jako kalkulace, se kterými v březnu přišla renomovaná společnost PricewaterhouseCoppers.

Pokles výrobních nákladů u nízkouhlíkových technologií

Zpoždění se prodraží

Evropské státy by během čtyř desetiletí mohly na každé vyrobené euro hrubého domácího produktu spotřebovat až o 30 procent méně energie. „Energetická náročnost průmyslu začne klesat poměrně brzy, pravděpodobně kolem roku 2020," říká Brookes. „Čím později, tím to bude dražší."

„Srazit emise do roku 2050 bude obtížně uskutečnitelné, pokud nezačneme měnit energetiku v příštích pěti letech," upozorňuje dále Brookes. Zbavit energetiku závislosti na fosilních palivech, což je klíčové pro splnění emisních závazků, na kterých se dohodly státy EU a zvýšit výdaje na 65 miliard eur ročně do roku 2025. Pokud se však opozdíme o 10 let, mohou se investice vyšplhat až přes 90 miliard euro ročně v roce 2035, varují autoři studie Roadmap 2050.

Zvýšení výdajů potřebných k podpoře energie z obnovitelných zdrojů bude kompenzováno nižšími provozními náklady, snižováním spotřeby fosilních paliv a zvyšováním energetické efektivnosti. Jeremy Oppenheim, ředitel McKinsey's Climate Change Special Initiative, také dodává, že přechod na bezemisní energetiku neohrozí spotřebitele: „Nic nenaznačuje, že ceny elektřiny kvůli přechodu na čisté technologie vyletí mimo kontrolu.“

Růst pracovních míst v nových ultraefektivních odvětvích

Přechod na ultraefektivní čisté zdroje také přináší růst nových pracovních míst. Jejich počet daleko převyšuje postupné utlumování obstarožních fosilních odvětví (zdroj: Roadmap 2050).

Studie také navrhla hlavní opatření, které státy unie – včetně České republiky – musí udělat, aby srazily emise i závislost na dovozu fosilních paliv. Patří mezi ně posílení legislativy na podporu energetické efektivnosti či investice do rozvoje evropské přenosové soustavy. Kompletní studii najdete na adrese www.roadmap2050.eu.

 

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla