Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Evropská komise zveřejnila návrh nového finančního nástroje (Just Transition Mechanism – Mechanismus pro spravedlivou transformaci), který bude v rámci Zelené dohody pro Evropu fungovat jako dotační program pro investiční potřeby evropských regionů během přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. Finance mají podpořit energetickou transformaci a motivovat k zásadnímu snižování emisí v horizontu nejbližších let.  

Navrhovaný mechanismus spravedlivé transformace je součástí Investičního plánu pro udržitelnou Evropu, s jehož pomocí Zelená dohoda pro Evropu finančně podpoří ty regiony EU, jejichž ekonomiky jsou na fosilních palivech nejvíce závislé. Na tyto dotace, bude celkově vyhrazeno 100 miliard eur a bude možné jimi financovat např. projekty na rekvalifikaci pracovníků uhelného průmyslu, zvyšování energetické účinnosti, nebo jiné nízkouhlíkové investice.  

Posílením finanční podpory na sociálně citlivý přechod regionů k čisté energii podmiňovaly některé členské státy svou ochotu souhlasit s navýšením klimatických cílů EU pro rok 2030. Evropská komise i Evropský parlament uvažují o navýšení schváleného závazku ke snížení emisí skleníkových plynů o 10 až 15 % (tedy ze 40 na 50 až 55 % oproti r. 1990). Rychlejší tempo snižování emisí je v souladu s požadavkem Pařížské dohody a v průběhu tohoto roku by se k němu měly zavázat všechny státy. Klíčový bude summit čelních představitelů EU a Číny letos v září, na němž by oba významní hráči měli oznámit své ambice a motivovat k přísnější klimatické politice ostatní. Ambicióznější plány v ochraně klimatu mají na základě Pařížské dohody předložit všechny státy nejpozději během klimatického summitu OSN, který bude v listopadu v Glasgow.

Členské státy by měly připravit regionální plány pro spravedlivou transformaci s výhledem do roku 2030, které by měly být v souladu s Národními energeticko-klimatickými plány.  Závazky a plány na využívání evropských dotací budou muset příjemci finanční pomoci odevzdat tento rok. Důraz by přitom měl být kladen především na investice do aktivit, které jsou skutečnými dlouhodobými alternativami, jako jsou obnovitelné zdroje nebo energetická účinnost.

Zároveň však existují obavy, že kritéria udělování finanční podpory nejsou konzistentní s cílem dosáhnout klimatické neutrality, neboť neobsahují požadavek na vyloučení investic do fosilních paliv, zejména plynu, a nevedou k odpovědnosti hlavní znečišťovatele, kterým bude možné udělovat kompenzace za předčasné uzavírání uhelných zdrojů.   

Návrh Evropské komise je předložen v době blížícího se závěru jednání o novém dlouhodobém rozpočtu EU. Vedle navrhované podpory na spravedlivou transformaci může i rozpočet EU zajistit rychlé snižování emisí, pokud by z financování vyloučil fosilní byznys a věnoval 40 % na boj se změnou klimatu. Zejména Politika soudržnosti pak má v rámci rozpočtu EU určeného pro regionální rozvoj velký potenciál vybavit nejvíce znečištěné regiony čistou infrastrukturou.  

Tisková zpráva české Klimatické koalice

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla