Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Česká republika od roku 2010 poskytuje finanční prostředky na zvládání dopadů změn klimatu a snižování emisí v rozvojových státech. Objem těchto financí se mezi lety 2010 až 2018 pohyboval v rozmezí 75 až 223 milionů korun ročně, z čehož většina byla vynaložena prostřednictvím bilaterální rozvojové spolupráce. V posledních třech letech, za něž jsou dostupná data, ale výše příspěvků klesala (viz tabulka) a na příští roky nemá vláda konkrétní plán. Poskytování finanční podpory na klimatická opatření v zemích globálního Jihu patří mezi závazky, k nimž se Česká republika přihlásila ratifikací Pařížské dohody.

Hlavním globálním nástrojem pro poskytování financí na ochranu klimatu v rozvojových státech je podle Pařížské dohody Zelený klimatický fond (Green Climate Fund), který dosud podpořil projekty v hodnotě cca 5 miliard dolarů. Na „čekací listině“ jsou připravené projekty za dalších 15 miliard dolarů, na něž se ale zatím nedostává peněz. Podle dohody z Paříže by bohaté státy měly v období let 2020 až 2025 celkem poskytnout minimálně 100 miliard dolarů ročně prostřednictvím různých finančních nástrojů, tedy včetně Zeleného klimatického fondu.

Jedním z cílů zářijového summitu generálního tajemníka OSN v New Yorku proto bylo podpořit dárce v aktuálním procesu doplňování prostředků do Zeleného klimatického fondu na čtyřleté období od ledna 2020 do prosince 2023. Zatímco řada států přislíbila zdvojnásobit své dosavadní příspěvky do fondu (Francie, Norsko, Německo, Švédsko, Velká Británie, Jižní Korea), některé slíbily přispět více (Dánsko, Slovinsko, Španělsko), některé budou příspívat nově (Slovensko), premiér Babiš nemohl za ČR přislíbit nic. Vláda o nové výši českého příspěvku do Zeleného klimatického fondu ještě ani nezačala jednat a na říjnovou dárcovskou konferenci fondu za ČR ani nikdo nejel.

Příležitostí k nápravě reputace bude příští klimatický summit OSN. Vzhledem k tomu, že dosavadní příspěvek ČR do Zeleného klimatického fondu přepočítaný na jednoho obyvatele patřil mezi členskými státy EU mezi nejnižší – šlo o pouhý půldolar na osobu a rok – měla by být výše budoucího příspěvku ČR do GCF alespoň dvojnásobná. Část prostředků je možné zajistit z výnosů z obchodování s emisními povolenkami.

Tabulka: Přehled klimatických financí poskytnutých ČR rozvojovým zemím v letech 2010 až 2018

Rok

Bilaterální spolupráce (Kč)

Multilaterální spolupráce (Kč)

Celkem (Kč)

2010

74 450 000

1 250 000

75 700 000

2011

100 810 000

25 000 000

125 810 000

2012

101 691 000

17 000 000

118 691 000

2013

98 937 000

32 101 000

131 038 000

2014

111 418 000

59 522 000

170 940 000

2015

148 330 000

75 145 000

223 475 000

2016

128 930 000

75 146 000

204 076 000

2017

137 616 000

48 409 000

186 025 000

2018

158 802 000

25 863 000

184 665 000

 

Údaje o klimatických financích poskytovaných ČR jsou k dispozici zde: https://rod.eionet.europa.eu/countrydeliveries;jsessionid=2C3E2131577441B96F402C3C12824F79?actDetailsId=704&spatialId=10

Klára Sutlovičová, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla