Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (World Wildlife Fund, zkráceně WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Letos Hodina Země vypukne v sobotu 30. března od 20,30 hodin.

Tradičně se do akce zapojují velká a menší města, obce i jednotlivé památky. Zhasnutí dominant či veřejného osvětlení je signálem, že klimatická změna nás zajímá a jsme připraveni se podílet na jejím zmírňování. Jednotlivec sám změny klimatu nezmění, společně ale můžeme dokázat mnoho. Na symbolickou akci zhasnutí by měly navázat konkrétní kroky, které budou klimatickým změnám předcházet a mírnit jejich dopady.

Přidejte se k Hodině Země jako firma či jednotlivec, uspořádejte osvětovou akci pro veřejnost a propagujte ji na www.hodinazeme.cz. Připojte svůj klimatický závazek a inspirujte ostatní, co mohou pro planetu udělat. Aktuality z klimatického dění a další možnosti zapojení se do Hodiny Země najdou zájemci též na facebookovém profilu https://cs-cz.facebook.com/hodinazemecr/ nebo na twitterovém účtu https://twitter.com/hodinazeme.

 Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla