Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Do parlamentu možná už příští měsíc zamíří vládní návrh novely zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Systém v Evropské unii funguje od roku 2005 a v České republice se týká zařízení produkujících zhruba 60 % emisí. Současná novela zavádí nová ustanovení revidované evropské směrnice, která budou platit pro období 2021 až 2030. Směrnice řeší zejména chronickou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu s povolenkami, rychleji omezuje množství dostupných povolenek a vytváří nové finanční nástroje na podporu snižování závislosti na fosilních palivech.

S rostoucí cenou emisních povolenek na trhu roste i chuť různých aktérů podílet se na využití výnosů z jejich prodeje. Očekáváné příjmy z dražeb se budou pohybovat v řádech miliard korun ročně. Vedle toho by do nově zřizovaného Modernizačního fondu v příštím desetiletí mohlo přitéct více než sto miliard korun. Své nároky na finance z emisního obchodování ve skončeném meziresortním připomínkovém řízení nahlásily ministerstva financí, průmyslu a obchodu, dopravy, zástupci průmyslu i energetických firem. Do debaty se přidal i Karlovarský kraj, který plánuje prostředky využít na proměnu regionu strukturálně postiženého těžbou uhlí.

Je pravděpodobné, že s dalšími nápady, za co utratit povolenkové miliardy, přijdou také poslanci. Uhájit současné a fungující nastavení, kdy si výnosy z dražeb až do výše 12 miliard korun ročně (tolik peněz se nicméně dosud nikdy nevybralo) dělí napůl Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, se nemusí obejít bez kompromisů. MŽP ze svého dílu financuje program Nová zelená úsporám. Odstřihnout tento populární fond od dlouhodobě předvídatelných a dostupných zdrojů z prodeje povolenek může způsobit zásadní omezení.

Některé státy, například sousední Německo, využívají část výnosů z prodeje povolenek k financování klimatických opatření v rozvojových zemích, která přispívají k širší ekonomické, zdravotní i migrační stabilitě ohrožených zemí, a tudíž i globální bezpečnosti. To je zcela v souladu s prioritou současné české vlády, a sice pomáhat v místě problému. Navíc poptávka po čistých technologiích či službách, bez ohledu na to, zda budou konzumovány v ČR či v Etiopii, přispívá k posílení perspektivního odvětví české ekonomiky a českého exportu. Je proto škoda, že hlas ministerstva zahraničí, gestora zahraniční rozvojové spolupráce, v debatě o využití výnosů z povolenek zatím chybí. Příležitost, jak aspoň částečně zajistit dlouhodobý zdroj prostředků na rozvojovou spolupráci, by si nemělo nechat ujít.

Klára Sutlovičová, Glopolis

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla